Rasene

Norsk Spaniel Klub har ansvar for spanielrasene i gruppe 8. Illustrasjonen over viser størrelsen til de vanligste spanielrasene.

Link til klubbens valpeformidling finner du her
Link til klubbens oppdretterliste finner du her
Link til klubbens avlsretningslinjer finner du her

Det finnes flere andre raser med spaniel i navnet. Disse tilhører andre klubber - de fleste av dem tilhører Norsk Miniatyrhund Klubb.
Rasen wachtelhund var tidligere tilhørende Norsk Spaniel Klub. Nå har rasen fått sin egen raseklubb; Norsk Wachtelhundklubb.