Våre Spaniels - medlemsbladet vårt

Medlemsbladet vårt, Våre Spaniels, kommer ut fire ganger årlig. Bladet er i A4 format og i fullfarge. Vi får mye skryt av bladet vårt, men for å opprettholde den gode kvaliteten er vi avhengig av at de faste spaltistene og mange medlemmer sender inn stoff og bilder i trykkekvalitet.


Manusfrister: 1. februar, 1. mai, 1. august, 1. november
 

Redaktør:Anne L Buvik
Jaktspalta: NSK's jaktkomite v/ Ida Anette Norheim
Brukshundspalta:NSK's brukshundkomite
v/ leder Inger Handegård
Amerikansk cocker spanielAnne L Buvik
Cocker spanielIngun Ansok Fagervold
Engelsk springer spanielAnne L Buvik
Welsh springer spanielStig Arne Kjellevold 
Øvrige spanielraserBente Aase Duckett

 

Informasjon om bladet og spaltister er oppdatert 18. oktober 2022