Avls- og sunnhetsutvalg (ASU)

Norsk Spaniel Klubs Avls- og sunnhetsutvalg (ASU)

Norsk Spaniel Klubs Avls- og sunnhetsutvalg (ASU), er et utvalg som ligger under klubbens hovedstyre. Utvalget er klubbens høyeste faglige fora på dette området.

NSK Avls -og sunnhetsutvalget (ASU) for 2021-2023.

Fem medlemmer møter i ASU. Disse støttes av raseråd (2-4 medlemmer) for hver av rasene tilknyttet NSK

Norsk Spaniel Klub

Norsk Spaniel Klubs Avls-og SunnetsUtvalg (ASU) består av leder og nestleder og ledere for de fem raserådene. Det er raseråd for amerikansk cocker spaniel, cocker spaniel, engelsk springer spaniel, welsh springer spaniel og øvrige raser. Øvrige raser er: amerikansk vannspaniel, amerikansk cocker spaniel, clumber spaniel, field spaniel og sussex spaniel.

Leder: Marie Ramstad Nordmo: 

Nestleder: Anne Ramstad:

Amerikansk cocker spaniel:

Jan Erik Lyshaug: 

Cocker spaniel:

Vanja Sliwa: 

Engelsk springer spaniel:

Therese Albom Christiansen: 

Welsh springer spaniel:

Stig Arne Kjellvold: 

Øvrige raser:

Karen Hansen: