Avls- og sunnhetsutvalg (ASU)

Norsk Spaniel Klubs Avls- og sunnhetsutvalg (ASU)

Norsk Spaniel Klubs Avls- og sunnhetsutvalg (ASU), er et utvalg som ligger under klubbens hovedstyre. Utvalget er klubbens høyeste faglige fora på dette området.

På HS-møte 1. september 2014 ble følgende Avls-og Sunnhetsutvalg (ASU) nedsatt:

Else Grindheim

Vibeke Paulsen

Eva Tønnessen

I tillegg har HS-leder fast sete i ASU.

HS vedtok også at det skal opprettes rasekontakter i forhold til ASU. Rasekontaktene skal:

  • Forberede saker til ASU
  • Være konsulenter i saker som omhandler rasene
  • Overvåke valpeformidlingen.

Nye avlsretningslinjer

Norsk Spaniel Klubs Representantskapsmøte 2015 vedtok nye avlsretningslinjer som forplikter alle medlemmer. Norsk Kennel Klubs etiske grunnregler og regler for avl og oppdrett er det overordnede regelverk for alle hundeklubber tilknyttet NKK.

Norsk Spaniel Klubs avlsretningslinjer finner du her: Avlsretningslinjer 2015

Avlsretningslinjene gjelder følgende raser:
Amerikansk Vannspaniel
Amerikansk Cocker Spaniel
Clumber Spaniel
Cocker Spaniel
Engelsk Springer Spaniel
Field Spaniel
Irsk Vannspaniel
Sussex Spaniel
Welsh Springer Spaniel.