Arrangere prøve

Savner du et prøvetilbud der du bor?

Hvorfor ikke gjøre noe med det?

Her er en enkel sjekkliste for avdelinger som har planer om å arrangere prøve.

Sett deg inn i regelverket!

Start med å lese regelverket for den prøvetypen du har tenkt å arrangere. Jaktanleggsprøve, apportprøve og blodsporprøve kan arrangeres de fleste steder da det ikke er krav om store terreng og mye utstyr/levende vilt. Disse prøvetypene kan arrangeres både som ordinære prøver og som bevegelige prøver. Dersom prøven skal arrangeres som bevegelig prøve bør du ha en lokal dommer som kan dømme ved behov i den aktuelle prøveperioden som det søkes om. Fersksporprøver arrangeres alltid som bevegelige prøver og du må ha tilgang til området med hjortevilt (elg, hjort, rådyr). For å arrangere rallylydighet må du ha en del agilityutstyr mm. Se utstyrslista i regelverket.

Høsten før prøven

Planlegge prøven, vurdere terreng og krav til hjelpemannskap, dommer og hvilket utstyr man trenger.
Se på økonomien. Lag et kostnadsoverslag.
Bestemme prøvedato, en påmeldingsadresse og påmeldingsavgift.

Legge søknaden inn i dogweb som er NKK’s database.
Viktig: Søknadsfrist for prøver er 31. oktober hvert år.

Inngå først muntlig, så skriftlig avtale med dommer. Oversikt over alle dommere finner du på NKK-s hjemmeside.
Få skriftlig avtale med grunneier(e) om bruk av terreng. For å arrangere jaktanleggsprøve trenger du utmark/skogsområde men ikke levende vilt. Du trenger også tilgang til vann. Søke politiet om dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene dersom dette er nødvendig.

Skaffe apportvilt til spanielprøvene. Du trenger and/måke til vannapporten. Du trenger i tillegg matnyttig vilt til landapport når du arrangerer jaktprøve med feltarbeid.
Til blodsporprøver trenger du blod fra storfe (matblod). Regn en halv liter pr. spor inkludert ekstra blod på tre oppspark og til å merke viltdelen i enden med. Du trenger en del av et hjortevilt (som regel den nederste delen av foten) til sporslutt. Blod og viltdel kan lagres i fryseren. Sporene kan legges med sporleggerkjepp (svamp i enden av en stokk) eller en ketsjupflaske.

Bestille premier fra premiebutikken og rosetter innen fristen 1. desember.
Bestille kritikkskjema for ettersøksprøver hos Norsk Kennel Klub, kritikkskjema for jaktprøver hos NSK.
Skrive øvrige prøvepapirer ut fra NKK’s hjemmeside.

På nyåret prøveåret

Annonsere prøven i Våre Spaniels, på avdelingens hjemmeside og lokalt blant avdelingens medlemmer.
Få tak i medhjelpere.
Prøver som arrangeres gjennom dogweb-arra må åpnes for elektronisk påmelding

Før prøven
Sende ut PM til alle som har meldt seg på senest ei uke før prøven. Husk å skrive på oppmøtested og klokkeslett.
Det er lurt å informere om muligheter for kjøp av mat, toalett osv.

Under prøven:

Alle hunder skal ha gyldig vaksinasjonsattest.
Alle hunder skal være ID-merket
Husk å få dommer til å signere alle kritikker samt premieliste.
Husk å få NKK-representant til å fylle ut skjema som skal inn til NKK.
Husk å få prøveleder og kasserer til å fylle ut skjema.
 

Etter prøven:

Alle prøvepapirene inkludert premielisten og kritikker i orginal sendes NKK senest 4 uker etter prøven.
Gjelder ikke prøver som arrangeres i dogweb-arra.
Alle prøveresultater må registreres i dogweb.
Aktivitetsavgiften betales når NKK har godkjent prøven og sendt ut giro.
Kopi av premielisten samt den rosa delen av kritikkskjemaene skal sendes raseklubben til alle deltakende raser!
Send gjerne foto og et referat fra prøven til Brukshundspalten i Våre Spaniels og legg ut referat på avdelingens hjemmeside.