Nyttige artikler

Her samler vi noen artikler som har stått på trykk i medlemsbladet Våre Spaniels og som mange nye og gamle spanieleiere forhåpentligvis vil ha glede av. 

Generelt om stell av spaniels

Generelt om trening av spaniels/hund

Om kvalitet på foto som skal brukes i Våre Spaniels