Utstilling

Hvorfor arrangeres utstilling?
Eierne vil gjerne ha sine hunder bedømt og selvfølgelig, best mulig premiert.
Det er et krav om utstillingspremiering(er) for å oppnå alle former for jakt- og brukschampionater i Norge.
Oppdretterne vil gjerne vise frem hundene for å få andre interesserte i nettopp deres egen rase, deres oppdrett.
Det er for en stor del utstillingsresultatene som de fleste oppdrettere bruker i sitt arbeid for å forbedre hver ny hundegenerasjon.
Den egentlige grunnen til at det blir arrangert utstillinger er hensynet til avl og hundene vurderes opp mot rasens rasestandard. .

Da de ulike spanielrasene ble adskilt og fikk en nedskrevet standard, var det for å ta vare på rasene for fremtiden. For at oppdretterne skulle få en viss peiling på hvordan deres hunder var i henhold til standarden, ble det arrangert utstillinger. Disse ble dømt av raseeksperter som hadde vært med å utforme standarden, og som regel hadde lang erfaring som oppdrettere selv.  Dette er fremdeles hovedtanken bak utstillingene – bedømme hver eneste hund i henhold til standarden.

Her finner du oppdatert regelverk til alle regelverk, slik som utstillingsreglene og championatreglene.

Fra venstre amerikansk cocker spaniel, clumber spaniel, engelsk springer spaniel, cocker spaniel og welsh springer spaniel.

Ulike utstillingsformer. 
I Norge arrangeres det mange forskjellige former for utstillinger, og de vanligste er:

Internasjonale utstillinger
Internasjonale utstillinger arrangert av Norsk Kennel Klub der CACIB og res. CACIB deles ut etter gjeldende regler. Utstillinger som arrangeres av rase- og distriktsklubber.
Spesialutstillinger
Spesialutstillinger arrangert av raseklubber for sin(e) rase(r), og hvor klubben tildeler såkalt stort certefikat. Et stort certifikat teller på lik linje med et kennel klubb certifikat. Hver raseklubb har kun EN spesialutstilling, hovedutstillingen, der det deles ut "stor-cert".
Openshow
Openshow (uoffisiell utstilling) – der det ikke deles ut noe certifikat.
Valpeshow
Valpeshow (uoffisell utstilling) er en annen form for utstillinger der hunder under utstillingsalder (4-9 måneder) blir bedømt mot rasestandard og konkurrerer mot hverandre.

Hvis du ønsker å få vite hvordan din hund ser ut i forhold til rasestandarden bør du melde hunden på til en, eller helst flere utstillinger, for å få den bedømt av en, eller helst flere dommere. Du gjør klokt i å først ha besøkt en utstilling for å se hvordan det hele går til. Før du melder på bør du ha trent hunden din til å stå pent, samt til å trave, glad og fornøyd med logrende hale rundt ringen! Mange oppdrettere hjelper gjerne til med å forklare hvordan det skal gjøres. Mange av klubbens avdelinger arrangerer kurs og kvelder med utstillingstrening. Du kan også trene sammen med andre raser enn bare spaniels.

I tidsskriftene «Våre Spaniels» og «Hundesport» vil du finne noen utstillingsannonser, men fullstendig terminliste finner du bare på hjemmesiden til Norsk Kennel Klub..
Fullstendig terminliste over alle utstillinger som din rase kan delta på finner du her.

Når du finner en utstilling der du ønsker å stille din hund, må du melde på via Min side på www.nkk.no. Det er kun mulig å melde på elektronisk der du betaler med kort samtidig som du melder på. Husk å melde på innen påmeldingsfristen. Mange arrangører har to påmeldingsavgifter, venter du til siste liten med å melde på må du betale mer.

Ca. en uke før utstillingen vil du mottastartnummer, et PM (skriv) på den e-postadressen du er registrert med på Min side, som forteller deg eksakt hvor utstillingsplassen er, hvor mange hunder av din rase som er påmeldt og ca. klokkeslett for når din rase skal møte i ringen. Møt opp i god tid! Det kan ta tid å få parkert og komme seg på plass rundt ringen og både du og hunden trenger litt tid til å gjøre seg kjent.

Som utstiller har du også plikter og ansvar.
Du må kjenne til NKK`s utstillingsregler.  Disse finner du på NKKs hjemmesider.

Du har ansvar for egne hunder.  Dette inkluderer også ansvar for skade forårsaket av din hund på utstiling.  Du plikter også å føre tilsyn med egne hunder, også hunder som ligger i bur.

Det er obligatorisk båndtvang på alle utstillinger.

Hardhendt avstraffelse og bruk av pigghalsbånd er forbudt.

Det er ikke tillatt i noe forum å klandre dommere eller åpenlyst kritisere dommerens bedømmelse, det er også forbudt å gå med klær og lignende med synlig kennelnavn.

 

 

Hva skal du ha med på utstillingen:

 • Hund!
 • Gyldig vaksinasjonsattest.
 • Utstillingskobbel
 • Vann og godbiter til hunden.
 • Helst bur til hunden
 • Noe å sitte på til deg selv.
 • Mat og drikke til deg selv, (kan i de fleste tilfeller kjøpes i kiosk på utstillingsplassen).
 • Regntøy og gummistøvler hvis utstillingen foregår ute.

Når du kommer fram på utstillingsplassen, finn fram til utstillingsringen der din rase skal bedømmes, finn deg en plass ved ringen og vent til ditt startnummer bli ropt opp av ringsekretæren.

Først bedømmes hannhunder, klasse for klasse, deretter tisper. Alle klassens hunder stilles opp etterhverandre i nummerrekkefølge og skal så trave rundt i ringen, slik at dommeren får anledning til å danne seg et førsteinntrykk av hundene både i stående og i bevegelse. Deretter detaljbedømmes og beskrives de enkelte hunder. Under detaljbedømmelsen går dommeren nøye over hunden og merker seg feil og fortrinn som dikteres i kritikken.

Vil du vite mer om utstilling så klikker du på “Ny i ringen” knappen under, som sender deg videre til en folder som NKK har utarbeidet.

Ny i ringen

Generelle regler for kvalitets- og konkurranseklasser
Individuell kvalitetsbedømmelse i alle klasser med følgende premiegrader:

Excellent = (Utmerket)
Very Good = (Meget god)
Good = (God)
Sufficient = (Godtagbar)
0. premie = (Diskvalifisert)
KIP = (Kan ikke premieres)

Konkurransebedømmelse i alle klasser, 4 plasseringer. Hunder som i kvalitetsklasse får premiegrad ”Very good” skal stille i konkurranseklasse, dersom ingen eller færre enn 4 hunder har oppnådd premiegrad ”Excellent”. Det er kun hunder med ”Excellent” som kan tildeles CK.

På offisielle utstillingen har vi følgende klasser:
 • Juniorklasse (JK)
 • * Juniorkonkurranseklasse (JKK)
 • Unghundklasse (UK)
 • * Unghundkonkurranseklasse (UKK)
 • Åpen klasse (AK)
 • * Åpen konkurranseklasse (AKK)
 • Brukshundklasse
 • * Brukshund konkurranseklasse
 • Championklasse (CHK)
 • * Champion konkurranseklasse (CHKK)
 • Veteranklasse (VK)
 • * Veteran konkurranseklasse (VKK)
 • Beste hannhund / tispeklasse (BHK / BTK)
 • Best i rasen og Best i motsatt kjønn (BIR / BIM)
 • Avlsklasse (AVKL)
 • Oppdretterklasse (OPPDKL)

 

Bedømmelsen foregår i denne rekkefølge:

1.) JK – Juniorklasse, kvalitetsbedømmelse:
Hundene må være fylt 9 måneder, men være under 18 måneder første utstillingsdag. OBS! Hunder som deltar i juniorklasse konkurrerer ikke om CACIB. Individuell kvalitetsbedømmelse.

2.) JKK – Juniorklasse, konkurransebedømmelse:
Åpen for hunder som har oppnådd excellent og very good dersom det er under 4 med excelent. Dommeren tildeler særlig gode juniorer Certifikatkvalitet (CK) hvor hunder med CK kvalifiserer til deltakelse i Beste hannhund / Tispe klasse.

3.) UK – Unghundklasse, kvalitetsbedømmelse:
Hunden må være fylt 15 måneder, men være under 24 måneder første utstillingsdag. Individuell kvalitetsbedømmelse.

4.) UKK – Unghundkonkurranseklasse:
Åpen for hunder som har oppnådd excellent og very good dersom det er under 4 med excelent. Dommeren tildeler særlig gode unghunder Certifikatkvalitet (CK) hvor hunder med CK kvalifiserer til deltakelse i Beste hannhund / Tispe klasse.

5.) AK – Åpen klasse, kvalitetsbedømmelse:
Hunden må være fylt 15 måneder første utstillingsdag og ikke være norsk utstillingschampion. Individuell kvalitetsbedømmelse.

6.) AKK – Åpen konkurranseklasse:
Åpen for hunder som har oppnådd excellent og very good dersom det er under 4 med excelent. Dommeren tildeler særlig gode hunder i klassen Certifikatkvalitet (CK) hvor hunder med CK kvalifiserer til deltakelse i Beste hannhund / Tispe klasse.

7.) BK – Brukshundklasse fra 9 mnd:
Klassen er åpen for alle spaniels, også NUCH, (unntatt Amerikansk Cocker Spaniel), som er premiert eller bestått rasespesifikk bruks/jaktprøve, herunder godkjent jaktanleggsprøve. Utenlandsk hund må kunne framlegge Working Class Certificate for å kunne delta i klassen. WCC (Working Class Certificate) blir utstedt av eiers  nasjonale kennelklubb.

8.) BKK – Brukshund Konkurranse klasse:
Åpen for hunder som har oppnådd excellent og very good dersom det er under 4 med excelent. Dommeren tildeler særlig gode hunder i klassen Certifikatkvalitet (CK) hvor hunder med CK kvalifiserer til deltakelse i Beste hannhund / Tispe klasse.

9.) CHK – Championklasse, kvalitetsbedømmelse:
Klassen er åpen for utstillingschampions. Individuell kvalitetsbedømmelse.

10.) CHKK – Champion konkurranseklasse, konkurransebedømmelse:
Åpen for hunder som har oppnådd excellent og very good dersom det er under 4 med excelent. Dommeren tildeler særlig gode hunder i klassen Certifikatkvalitet (CK) hvor hunder med CK kvalifiserer til deltakelse i Beste hannhund / Tispe klasse.

11.) VK – Veteranklasse, kvalitetsbedømmelse:
Hundene må være fylt 8 år første utstillingsdag. Individuell kvalitetsbedømmelse.

12.) VKK – Veteran konkurranseklasse, konkurransebedømmelse:
Åpen for hunder som har oppnådd excellent og very good dersom det er under 4 med excelent. Dommeren tildeler særlig gode hunder i klassen Certifikatkvalitet (CK) hvor hunder med CK kvalifiserer til deltakelse i Beste hannhund / Tispe klasse. Kun hunder med CK skal delta i Beste Hannhund / Tispe klasse, men vinner av klassen med minimum excellent får være med å konkurrerere om BIR/BIM veteran. Hunder som deltar i veteranklasse konkurrerer ikke om CACIB.

13.) BHK/BTK – Beste hannhundklasse og Beste tispeklasse:
Klassen er åpen for alle rasens hunder av samme kjønn som har fått CK. Certifikatet deles ut i BHK / BTK til beste hund som ikke allerede er norsk utstililngschampion eller fullcertet. Uplasserte hunder i klassen kan tildeles Cert. På internasjonale utstillinger konkurreres det om CACIB og ResCACIB i denne klassen.

14.) BIR/ BIM – Best I Rasen/ Best I Motsatt Kjønn:
Klassen er åpen for hund som er tildelt 1. BHK /1BTK.

15.) AVKL – Avlsklasse, kvalitetsbedømmelse:
Klassen er åpen for hannhund eller tispe med 4 avkom av samme rase. Avlsdyret må stå i katalogen under regulær klasse eller utenfor konkurranse i avlsklasse og skal inn i ringen sammen med sine avkom. Beste avlsklasse med HP konkurrerer videre i finalekonkurransene.  Avkommene må være anmeldt og bedømt i en av utstillingens øvrige klasser.

16.) OPPDKL – Oppdretterklasse, kvalitetsbedømmelse:
Klassen er åpen for grupper på 4 hunder av samme rase oppdrettet av samme oppdretter. Dersom flere personer er oppdretter skal samtlige oppgis som oppdrettere. Hundene må være anmeldt og bedømt i en av utstillingens øvrige klasser. For både Avlsklasse og Oppdretterklasse gjelder først kvalitetsbedømmelse deretter konkurransebedømmelse. Anser dommeren klassen til å være av særlig høy kvalitet kan den tildeles HP.

17.) Finalekonkurranser:
Finalekonkurranser er ikke stambokberettiget. I konkurranse om gruppenes og utstillingens beste hund - BIG og BIS, plasseres 4 hunder.  Hunder med BIR deltar i konkurranse om gruppens beste hund (BIG1).  Hunder som tildeles BIG 1 deltar i konkurranse om utstillingens beste hund (BIS).

 

Husk: Din hund er den samme når den forlater utstillingen som når du kom! Uavhengig av hva en dommer måtte mene om den! Ulike dommere kan også ha ulik oppfatning, og din innsats som «handler» kan ha stor betydning. Trening, korrekt trimming og pelspleie kan påvirke resultatet betraktelig.