Utstilling

Hvorfor stille ut?
Den egentlige grunnen til at det blir arrangert utstillinger er hensynet til avl og på utstilling vurderes hundene opp mot rasens rasestandard.
Det er et krav om utstillingspremiering(er) for å oppnå alle former for jakt- og brukschampionater i Norge.
Utstillinger er også konkurranse.

Du kan lese mer om utstillinger på NKK's hjemmesideLink til NKK's hjemmeside som har oppdatert regelverk for utstilling og championatregler.
 

Fra venstre amerikansk cocker spaniel, clumber spaniel, engelsk springer spaniel, cocker spaniel og welsh springer spaniel.

Ulike utstillingsformer. 
I Norge arrangeres det mange forskjellige former for utstillinger, og de vanligste er:

Offisielle utstillinger

Alle offisielle utstillinger finner du på terminlisten på NKK's hjemmeside. Her er link til terminlisten.

Norsk Kennel Klub (NKK) arrangerer utstillinger der det deles ut "stor-cert" tellende til utstillingschampionatet. På internasjonale utstillinger deles det ut CACIB tellende til internasjonale utstillingschampionat og på nordiske utstillinger deles det ut cert tellende til nordiske utstillingschampionater.

Avdelingene av spanielklubben og andre hundeklubber arrangerer utstillinger der det deles ut "små-cert". Disse er også tellende til utstillingschampionatet, men man må også ha et "stor-cert" for å bli utstillingschampion. Fullstendige regler for championater finner du på NKK's hjemmeside.

 

Excellent = (Utmerket)
Very Good = (Meget god)
Good = (God)
Sufficient = (Godtagbar)
0. premie = (Diskvalifisert)
KIP = (Kan ikke premieres)

Konkurransebedømmelse i alle klasser, 4 plasseringer. Hunder som i kvalitetsklasse får premiegrad ”Very good” skal stille i konkurranseklasse, dersom ingen eller færre enn 4 hunder har oppnådd premiegrad ”Excellent”. Det er kun hunder med ”Excellent” som kan tildeles CK.

NSK's hovedutstilling
På denne ene utstillingen i året deler klubben ut "stor-cert". Et "stor-cert" teller på lik linje med et kennel klubb cert for utstillingschampionatet.
Openshow, match chow, veteran-show og andre uoffisielle utstillinger
Premieringer oppnådd på disse utstillingene blir ikke stambokført og er ikke offisielle. Men å delta på slike mindre, uoffisielle utstillinger er ofte god trening for deg som er ny i utstillingsringen.
Valpeshow
Valpeshow er uoffisell utstillinger for valper i alderen 4 til 9 måneder. Valpene blir bedømt mot rasestandarden og konkurrerer mot hverandre.

Hvis du ønsker å få vite hvordan din hund ser ut i forhold til rasestandarden bør du melde hunden på til en, eller helst flere utstillinger, for å få den bedømt av en, eller helst flere dommere. Du gjør klokt i å først ha besøkt en utstilling for å se hvordan det hele går til. Før du melder på bør du ha trent hunden din til å stå pent, samt til å trave, glad og fornøyd med logrende hale rundt ringen! Mange oppdrettere hjelper gjerne til med å forklare hvordan det skal gjøres. Mange av klubbens avdelinger arrangerer kurs og kvelder med utstillingstrening. Du kan også trene sammen med andre raser enn bare spaniels.

Når du finner en utstilling der du ønsker å stille din hund, må du melde på via Min side på www.nkk.no. Det er kun mulig å melde på elektronisk der du betaler med kort samtidig som du melder på. Husk å melde på innen påmeldingsfristen. Mange arrangører har to påmeldingsavgifter, Venter du til siste liten med å melde på må du betale ekstra.

Ca. en uke før utstillingen vil du mottastartnummer, et PM (skriv), på den e-postadressen du er registrert med på Min side. PM-et forteller deg eksakt hvor utstillingsplassen er, hvor mange hunder av din rase som er påmeldt og ca. klokkeslett for når din rase skal møte i ringen.

Møt opp i god tid! Det kan ta tid å få parkert og komme seg på plass rundt ringen og både du og hunden trenger litt tid til å gjøre seg kjent.

 

 

 

Hva skal du ha med på utstillingen:

 • Hund!
 • Gyldig vaksinasjonsattest.
 • Utstillingskobbel
 • Vann og godbiter til hunden.
 • Helst bur til hunden
 • Noe å sitte på til deg selv.
 • Mat og drikke til deg selv, (kan i de fleste tilfeller kjøpes i kiosk på utstillingsplassen).
 • Regntøy og gummistøvler hvis utstillingen foregår ute.

Når du kommer fram på utstillingsplassen, finn fram til utstillingsringen der din rase skal bedømmes, finn deg en plass ved ringen og vent til ditt startnummer bli ropt opp av ringsekretæren.

Først bedømmes hannhunder, klasse for klasse, deretter tisper. Alle klassens hunder stilles opp etterhverandre i nummerrekkefølge og skal så trave rundt i ringen, slik at dommeren får anledning til å danne seg et førsteinntrykk av hundene både i stående og i bevegelse. Deretter detaljbedømmes og beskrives de enkelte hunder. Under detaljbedømmelsen går dommeren nøye over hunden og merker seg feil og fortrinn som dikteres i kritikken.

 

Vil du vite mer om utstilling så klikker du på “Ny i ringen” knappen under, som sender deg videre til en folder som NKK har utarbeidet.

Ny i ringen

På offisielle utstillingen har vi følgende klasser:
 • Juniorklasse (JK)
 • * Juniorkonkurranseklasse (JKK)
 • Unghundklasse (UK)
 • * Unghundkonkurranseklasse (UKK)
 • Åpen klasse (AK)
 • * Åpen konkurranseklasse (AKK)
 • Brukshundklasse
 • * Brukshund konkurranseklasse
 • Championklasse (CHK)
 • * Champion konkurranseklasse (CHKK)
 • Veteranklasse (VK)
 • * Veteran konkurranseklasse (VKK)
 • Beste hannhund / tispeklasse (BHK / BTK)
 • Best i rasen og Best i motsatt kjønn (BIR / BIM)
 • Avlsklasse (AVKL)
 • Oppdretterklasse (OPPDKL)

 

Bedømmelsen foregår i denne rekkefølge:

1.) JK – Juniorklasse, kvalitetsbedømmelse:
Hundene må være fylt 9 måneder, men være under 18 måneder første utstillingsdag. OBS! Hunder som deltar i juniorklasse konkurrerer ikke om CACIB. Individuell kvalitetsbedømmelse.

2.) JKK – Juniorklasse, konkurransebedømmelse:
Åpen for hunder som har oppnådd excellent og very good dersom det er under 4 med excelent. Dommeren tildeler særlig gode juniorer Certifikatkvalitet (CK) hvor hunder med CK kvalifiserer til deltakelse i Beste hannhund / Tispe klasse.

3.) UK – Unghundklasse, kvalitetsbedømmelse:
Hunden må være fylt 15 måneder, men være under 24 måneder første utstillingsdag. Individuell kvalitetsbedømmelse.

4.) UKK – Unghundkonkurranseklasse:
Åpen for hunder som har oppnådd excellent og very good dersom det er under 4 med excelent. Dommeren tildeler særlig gode unghunder Certifikatkvalitet (CK) hvor hunder med CK kvalifiserer til deltakelse i Beste hannhund / Tispe klasse.

5.) AK – Åpen klasse, kvalitetsbedømmelse:
Hunden må være fylt 15 måneder første utstillingsdag og ikke være norsk utstillingschampion. Individuell kvalitetsbedømmelse.

6.) AKK – Åpen konkurranseklasse:
Åpen for hunder som har oppnådd excellent og very good dersom det er under 4 med excelent. Dommeren tildeler særlig gode hunder i klassen Certifikatkvalitet (CK) hvor hunder med CK kvalifiserer til deltakelse i Beste hannhund / Tispe klasse.

7.) BK – Brukshundklasse fra 9 mnd:
Klassen er åpen for alle spaniels, også NUCH, (unntatt Amerikansk Cocker Spaniel), som er premiert eller bestått rasespesifikk bruks/jaktprøve, herunder godkjent jaktanleggsprøve. Utenlandsk hund må kunne framlegge Working Class Certificate for å kunne delta i klassen. WCC (Working Class Certificate) blir utstedt av eiers  nasjonale kennelklubb.

8.) BKK – Brukshund Konkurranse klasse:
Åpen for hunder som har oppnådd excellent og very good dersom det er under 4 med excelent. Dommeren tildeler særlig gode hunder i klassen Certifikatkvalitet (CK) hvor hunder med CK kvalifiserer til deltakelse i Beste hannhund / Tispe klasse.

9.) CHK – Championklasse, kvalitetsbedømmelse:
Klassen er åpen for utstillingschampions. Individuell kvalitetsbedømmelse.

10.) CHKK – Champion konkurranseklasse, konkurransebedømmelse:
Åpen for hunder som har oppnådd excellent og very good dersom det er under 4 med excelent. Dommeren tildeler særlig gode hunder i klassen Certifikatkvalitet (CK) hvor hunder med CK kvalifiserer til deltakelse i Beste hannhund / Tispe klasse.

11.) VK – Veteranklasse, kvalitetsbedømmelse:
Hundene må være fylt 8 år første utstillingsdag. Individuell kvalitetsbedømmelse.

12.) VKK – Veteran konkurranseklasse, konkurransebedømmelse:
Åpen for hunder som har oppnådd excellent og very good dersom det er under 4 med excelent. Dommeren tildeler særlig gode hunder i klassen Certifikatkvalitet (CK) hvor hunder med CK kvalifiserer til deltakelse i Beste hannhund / Tispe klasse. Kun hunder med CK skal delta i Beste Hannhund / Tispe klasse, men vinner av klassen med minimum excellent får være med å konkurrerere om BIR/BIM veteran. Hunder som deltar i veteranklasse konkurrerer ikke om CACIB.

13.) BHK/BTK – Beste hannhundklasse og Beste tispeklasse:
Klassen er åpen for alle rasens hunder av samme kjønn som har fått CK. Certifikatet deles ut i BHK / BTK til beste hund som ikke allerede er norsk utstililngschampion eller fullcertet. Uplasserte hunder i klassen kan tildeles Cert. På internasjonale utstillinger konkurreres det om CACIB og ResCACIB i denne klassen.

14.) BIR/ BIM – Best I Rasen/ Best I Motsatt Kjønn:
Klassen er åpen for hund som er tildelt 1. BHK /1BTK.

15.) AVKL – Avlsklasse, kvalitetsbedømmelse:
Klassen er åpen for hannhund eller tispe med 4 avkom av samme rase. Avlsdyret må stå i katalogen under regulær klasse eller utenfor konkurranse i avlsklasse og skal inn i ringen sammen med sine avkom. Beste avlsklasse med HP konkurrerer videre i finalekonkurransene.  Avkommene må være anmeldt og bedømt i en av utstillingens øvrige klasser.

16.) OPPDKL – Oppdretterklasse, kvalitetsbedømmelse:
Klassen er åpen for grupper på 4 hunder av samme rase oppdrettet av samme oppdretter. Dersom flere personer er oppdretter skal samtlige oppgis som oppdrettere. Hundene må være anmeldt og bedømt i en av utstillingens øvrige klasser. For både Avlsklasse og Oppdretterklasse gjelder først kvalitetsbedømmelse deretter konkurransebedømmelse. Anser dommeren klassen til å være av særlig høy kvalitet kan den tildeles HP.

17.) Finalekonkurranser:
Finalekonkurranser er ikke stambokberettiget. I konkurranse om gruppenes og utstillingens beste hund - BIG og BIS, plasseres 4 hunder.  Hunder med BIR deltar i konkurranse om gruppens beste hund (BIG1).  Hunder som tildeles BIG 1 deltar i konkurranse om utstillingens beste hund (BIS).

 

Husk: Din hund er den samme når den forlater utstillingen som når du kom! Uavhengig av hva en dommer måtte mene om den! Ulike dommere kan også ha ulik oppfatning, og din innsats som «handler» kan ha stor betydning. Trening, korrekt trimming og pelspleie kan påvirke resultatet betraktelig.