Utstilling

Hvorfor arrangeres utstilling?
Eierne vil gjerne ha sine hunder bedømt og selvfølgelig, helst også premiert. Oppdretterne vil også gjerne vise frem hundene for å få andre interesserte i nettopp deres egen rase. Men hensynet til avlen er den egentlige grunnen til at det blir arrangert utstillinger. For en stor del er det utstillingsresultatene som kanskje oppdretterne bruker i sitt arbeid for å forbedre hver ny hundegenerasjon.

Da de ulike spanielrasene ble klassifiisert og fikk en nedskrevet standard, var det for å ta vare på disse rasene for fremtiden. Og, for at oppdretterne skulle få en viss peiling på hvordan deres hunder var i henhold til standarden, ble det arrangert utstillinger. Disse ble dømt av raseeksperter som hadde vært med å utforme standarden, og som regel hadde lang erfaring som oppdrettere selv.  Slik er fremdeles hovedtanken bak utstillingene – bedømme hver eneste hund i henhold til standarden.

Ulike utstillingsformer. 
I Norge arrangeres det mange forskjellige former for utstillinger, og de vanligste er:

Internasjonale utstillinger
Internasjonale utstillinger arrangert av Norsk Kennel Klub der CACIB og res. CACIB deles ut etter gjeldende regler. Utstillinger som arrangeres av rase- og distriktsklubber.
Spesialutstillinger
Spesialutstillinger arrangert av raseklubber for sin(e) rase(r), og hvor klubben tildeler såkalt stort certefikat. Et stort certifikat teller på lik linje med et kennel klubb certifikat.
Openshow
Openshow (uoffisielle) – der det ikke deles ut noe certifikat.
Valpeshow
Valpeshow (uoffiselle) er en annen form for utstillinger der hunder under utstillingsalder (4-9 måneder) konkurrerer.

Hvis du ønsker å få vite hvordan din hund ser ut i forhold til rasestandarden bør du melde hunden på til en, eller helst flere utstillinger, for å få den bedømt av en, eller helst flere dommere. Du gjør klokt i å først ha besøkt en utstilling for å se hvordan det hele går til. Tren også hunden til å stå pent, samt til å trave, glad og fornøyd med logrende hale! Oppdretteren din hjelper gjerne til med hvordan det skal gjøres. De lokale avdelinger av NSK arrangerer også kurs og kvelder med utstillingstrening. I tidsskriftene «Våre Spaniels» og «Hundesport» vil du finne utstillingsannonser fra de forskjellige avdelingene. Eller ta kontakt med Norsk Spaniel Klubb, evnt. din lokale avdeling av Norsk Spanielklubb.
Hvis du finner en utstilling der du ønsker å stille din hund, sender du inn påmeldingsskjema og påmeldingsavgift innen fristens utløp. Ca. en uke før utstillingen vil du mottastartnummer, et PM (skriv) som forteller deg mer eksakt hvor utstillingsplassen er, klokkeslettet for når din rase skal møte i ringen.

Som utstiller har du også plikter og ansvar.
Du må kjenne til NKK`s utstillingsregler.  Disse finner du på NKKs hjemmesider.

Du har ansvar for egne hunder.  Dette inkluderer også ansvar for skade forårsaket av din hund på utstiling.  Du plikter også å føre tilsyn med egne hunder, også hunder som ligger i bur.

Det er obligatorisk båndtvang på alle utstillinger.

Hardhendt avstraffelse og bruk av pigghalsbånd er forbudt.

Det er ikke tillatt i noe forum å klandre dommere eller åpenlyst kritisere dommerens bedømmelse, det er også forbudt å gå med klær og lignende med synlig kennelnavn.

Utstillingsregler

 

Hva skal du ha med på utstillingen:

 • Hund!
 • Vaksinasjonsattest.
 • Utstillingskobbel
 • Vann og godbiter til hunden.
 • Helst bur til hunden
 • Noe å sitte på til deg selv.
 • Mat og drikke til deg selv, (kan i de fleste tilfeller kjøpes i kiosk på utstillingsplassen).
 • Regntøy og gummistøvler hvis utstillingen foregår ute.

Når du kommer fram på utstillingsplassen, finn fram til utstillingsringen der din rase skal bedømmes, finn deg en plass ved ringen og vent til ditt startnummer bli ropt opp av ringsekretæren.

Først bedømmes hannhunder, klasse for klasse, deretter tisper. Alle klassens hunder paraderer først rundt i ringen, slik at dommeren får anledning til å danne seg et førsteinntrykk av hundene både i stående og i bevegelse. Deretter detaljbedømmes og beskrives de enkelte hunder. Under detaljbedømmelsen går dommeren nøye over hunden og merker seg feil og fortrinn som dikteres i kritikken.

Vil du vite mer om utstilling så klikker du på “Ny i ringen” knappen under, som sender deg videre til en folder som NKK har utarbeidet.

Ny i ringen

 

Klasser.
På offisielle utstillingen har vi følgende klasser:

 • Juniorklasse (JK)
 • * Juniorkonkurranseklasse (JKK)
 • Unghundklasse (UK)
 • * Unghundkonkurranseklasse (UKK)
 • Åpen klasse (AK)
 • * Åpen konkurranseklasse (AKK)
 • Brukshundklasse
 • * Brukshund konkurranseklasse
 • Championklasse (CHK)
 • * Champion konkurranseklasse (CHKK)
 • Veteranklasse (VK)
 • * Veteran konkurranseklasse (VKK)
 • Beste hannhund / tispeklasse (BHK / BTK)
 • Best i rasen og Best i motsatt kjønn (BIR / BIM)
 • Avlsklasse (AVKL)
 • Oppdretterklasse (OPPDKL)

Bedømmelsen foregår i denne rekkefølge:

1.) JK – Juniorklasse, kvalitetsbedømmelse:
Hundene må være fylt 9 måneder, men være under 18 måneder første utstillingsdag. OBS! Hunder som deltar i juniorklasse konkurrerer ikke om CACIB. Individuell kvalitetsbedømmelse.

2.) JKK – Juniorklasse, konkurransebedømmelse:
Åpen for hunder med 1 JK. I denne klassen kan dommeren tildele særlig gode juniorer Hederspremie (HP) i ubegrenset antall, eller Certifikatkvalitet (CK) hvor hunder med CK kvalifiserer til deltakelse i Beste hannhund / Tispe klasse.

3.) UK – Unghundklasse, kvalitetsbedømmelse:
Hunden må være fylt 15 måneder, men være under 24 måneder første utstillingsdag. Individuell kvalitetsbedømmelse.

4.) UKK – Unghundkonkurranseklasse:
Åpen for hunder med 1 UK. I denne klassen kan dommeren tildele særlig gode juniorer Hederspremie (HP) i ubegrenset antall, eller Certifikatkvalitet (CK) hvor hunder med CK kvalifiserer til deltakelse i Beste hannhund / Tispe klasse.

5.) AK – Åpen klasse, kvalitetsbedømmelse:
Hunden må være fylt 15 måneder første utstillingsdag og ikke være norsk utstillingschampion. Individuell kvalitetsbedømmelse.

6.) AKK – Åpen konkurranseklasse:
Klassen er åpen for hunder med 1 AK. Dommeren kan tildele CK til ubegrenset antall hunder som er av Certifikatkvalitet (Cert). Kun hunder med CK skal delta i Beste Hannhund / Tispe klasse.

7.) BK – Brukshundklasse fra 9 mnd:
Klassen er åpen for alle spaniels, også NUCH, (unntatt Amerikansk Cocker Spaniel), som er premiert eller bestått rasespesifikk bruks/jaktprøve, herunder godkjent jaktanleggsprøve.

8.) Working Class Certificate:
Utenlandsk hund, må for å kunne delta i klassen, dokumentere sine premieringer ved å fremlegge WCC (Working Class Certificate) utstedt av sin nasjonale kennelklubb på utstilling.

9.) BKK – Brukshund Konkurranse klasse:
Klassen er åpen for hunder som har oppnådd 1 BK. Dommer kan tildele Certifikatkvalitet (CK) til hund av championkvalitet.  Kun hunder med CK skal delta i Beste Hannhund/Tispe klasse.

10.) CHK – Championklasse, kvalitetsbedømmelse:
Klassen er obligatorisk, (unntatt for raser i brukshundklasse alt II og veteraner), for Norske Utstillingschampions. Individuell kvalitetsbedømmelse.

11.) CHKK – Champion konkurranseklasse, konkurransebedømmelse:
Klassen er åpen for hunder med 1 CHKK. Dommeren kan tildele CK l til hunder som er av Certifikatkvalitet (Cert). Kun hunder med CK skal delta i Beste Hannhund / Tispe klasse.

12.) VK – Veteranklasse, kvalitetsbedømmelse:
Hundene må være fylt 8 år første utstillingsdag. Individuell kvalitetsbedømmelse.

13.) VKK – Veteran konkurranseklasse, konkurransebedømmelse:
Klassen er åpen for hunder som har oppnådd 1 VK. Dommeren kan tildele velholdte veteraner HP eller CK til hund av championatkvalitet. Kun hunder med CK skal delta i Beste Hannhund / Tispe klasse. OBS! Hunder som deltar i veteranklasse konkurrerer ikke om CACIB.

14.) BHK/BTK – Beste hannhundklasse og Beste tispeklasse:
Klassen er åpen for alle rasens hunder av samme kjønn som har fått CK. Certifikatet deles ut i BHK / BTK til beste hund som ikke er norsk utstililngschampion. Det presiseres at også uplasserte hunder kan tildeles Cert. På internasjonale utstillinger konkurreres det om CACIB og ResCACIB i denne klassen.

Konkurransebedømmelse med 4 plasseringer:
1. BHK/BTK
2. BHK/BTK
3. BHK/BTK
4. BHK/BTK

15.) BIR/ BIM – Best I Rasen/ Best I Motsatt Kjønn:
Klassen er åpen for hund som er tildelt 1. BHK /1BTK.

16.) AVKL – Avlsklasse, kvalitetsbedømmelse:
Klassen er åpen for hannhund eller tispe med 4 avkom av samme rase. (Avlsdyret må stå i katalogen under regulær klasse eller i avlsklasse). Beste avlsklasse med HP konkurrerer videre i finalekonkurransene.  Avkommene må være anmeldt og bedømt i en av utstillingens øvrige klasser.

17.) OPPDKL – Oppdretterklasse, kvalitetsbedømmelse:
Klassen er åpen for grupper på 4 hunder av samme rase oppdrettet av samme oppdretter. Dersom flere personer er oppdretter skal samtlige oppgis som oppdrettere. Hundene må være anmeldt og bedømt i en av utstillingens øvrige klasser. For både Avlsklasse og Oppdretterklasse gjelder først kvalitetsbedømmelse deretter konkurransebedømmelse. Anser dommeren klassen til å være av særlig høy kvalitet kan den tildeles HP.

18.) Finalekonkurranser:
Finalekonkurranser er ikke stambokberettiget. Konkurranse om gruppenes og utstillingens beste hund ? BIG og BIS, plasseres 4 hunder.  Hunder med BIR deltar i konkurranse om gruppens beste hund (BIG1).  Hunder som tildeles BIG 1 deltar i konkurranse om utstillingens beste hund (BIS).
Premiedefinisjoner.
1. premie i kvalitetsklasse: Typisk, i alt en vesentlig riktig bygget hund, hvis fortrinn er så påtagelige, og hvis feil er så uvesentlige, at den kan sies å være en meget god representant for sin rase. (De hunder som får 1. premie, rød sløyfe, går videre til konkurranseklasse.)

2. premie i kvalitetsklasse: Hund av god type og bygning, hvis eksteriørfeil ikke er mer fremtredende enn at den kan sies å være en god representant for sin rase. (Hunden tildeles en blå sløyfe , utstillingskritikk og er ferdig for dagen)

3. premie i kvalitetsklasse: Hund av godtagbar type, hvis eksteriørfeil ikke er av en slik art at den kan sies å være en dårlig representant for sin rase.(Hunden tildeles gul sløyfe, utstillingskritikken og er ferdig for dagen)

0. premie i kvalitetsklasse er diskvalifiserende betegnelse. Den anvendes om hunder som har diskvalifiserende anatomiske, typologiske eller psykiske feil (herunder hunder som biter). Hund med testikkelmangel skal ha full kritikk, som avsluttes med p.g.a. testikkelmangel 0. premie. Champions kan tildeles 0. pr. Hunder med 0. pr. skal ha full kritikk, og tildeles grå sløyfe. Hunder som 3 ganger for 3 forskjellige dommere får 0. premie p.g.a. testikkelmangel eller gemytt, gis utstillingsforbud.

K.I.P. (kan ikke premieres) betegner at dommeren ikke kan avgjøre hvilken premiegrad hunden fortjener. Betegnelsen kan altså bare brukes om hunder som, i bestemmelsesøyeblikket, er i en slik tilstand at dommeren ikke kan danne seg en sikker oppfatning av dens kvalitet.(for eksempel total mangel på trening, halthet og lignende.) K.I.P. tildeles brun sløyfe.

certefikat /CK (Innstilling til nasjonalt Championat) Helt igjennom typisk, og i alt vesentlig riktig bygget hund, med så tydelige fortrinn og så uvesentlige feil at den kan stilles opp son et mål for oppdretterens arbeid. CK har samme definisjon som certefikat.(certefikat gies nasjonalfarget sløyfe, CK rosa sløyfe.)

Husk: Din hund er den samme når den forlater utstillingen som når du kom! Uavhengig av hva en dommer måtte mene om den! Ulike dommere kan også ha ulik oppfatning, og din innsats som «handler» kan ha stor betydning. Trening, korrekt trimming og pelspleie kan påvirke resultatet betraktelig.