Kurs og arrangementer

Meld gjerne inn aktivitet i din avdeling til JK -

NORSK SPANIEL KLUB AVD. ROGALAND 
Inviterer til uoffisiell HUBERTUS-PRØVE

ÅSVOLL GARD, Sokndal kommune i Dalane,
Lørdag 3.nov & søndag 4.nov 2018

PRØVEN: holdes i heie-landskap med myrer, bjørkeskog og einerkratt, et utfordrende terreng for både hund og skytter. Senhøstes invaderer rugdene dette området, i sin ferd mot sydlige breddegrader for vinteren. Nettopp dette trekket gir oss muligheten til å tenke på en HUBERTUS-prøve, med noenlunde like muligheter for alle deltakere. I tillegg er det tidvis noe innslag av orrfugl i terrenget. Vi disponerer ca 4000 da mark og tror denne prøveformen er mulig å gjennomføre! 


Deltakerkrav: Norskeid hund skal være registrert i NKK. For eventuelt utenlandske deltakere kreves det tilsvarende registrering fra hundens hjemlige kennelklubb. Det kreves ingen registrerte meritteringer på hunden, men både hund og fører skal ha nødvendig erfaring og kunnskap om jakt med spaniels. Som uoffisiell prøve kan også kuperte hunder delta såfremt ovenstående krav imøtekommes. Både hund og jeger bedømmes, dette gjøres av 2 dommere. Regelverk et utarbeidet av undertegnede, tilpasset denne prøvens behov. I alt vesentlig grad er svensk regelverk benyttet som bakgrunnsmateriale.

Norsk Spaniel Klub avd. Rogaland
Kontakt: Tor Magne Gramstad mob 93241780
Påmelding sendes til: innen 12.oktober 2018
Det foretas trekning ved eventuell overtegning etter påmeldingsfrist er utgått.

Deltakerbegrensning: maks 12 hunder (6 hunder pr dag)
Deltakeravgift: kr 750,- Innbetales etter bekreftelse fra arrangør for deltakelse.
Kontonr.: 3201.07.25134