Om brukshundkomiteen (BK)

Hvem er vi?

Leder:
Inger Handegård, Gardavegen 17 A, 6868 Gaupne Tlf: 57 68 12 62 Mobil: 918 35 324
E-post:

Medlem:
Ellen Getz Wold, Haldenveien 185, 1923 Sørum Tlf: 63 82 63 88 Mobil: 90 19 13 59
E-post:

Medlem:
Wenche Randi Krogstad, Nordlia 9, 7580 Selbu Tlf: 73 81 75 47 Mobil: 936 63 656
E-post:

Medlem:
Ine Vassbø, Rogaland (nytt medlem i 2021)
E-post:

Medlem:
Nina Løvhaug,  Tromsø (nytt medlem 2021) Tlf: 99 79 40 92
E-post

Årsmeldinger:

2023-årsmelding BK2022-årsmelding BK2021-årsmelding BK
2019-2020 årsmelding BK2018 årsmelding BK2017-årsmelding BK
2016-aarsmelding-BK2015-aarsmelding-bk2014-aarsmelding-bk

Historikk

Spanielklubbens gamle brukshundkomitè ble høsten 2005 delt i to: Jakthundkomitè og Brukshundkomitè.
Brukshundkomitèen har hovedansvar for alt som ikke er direkte knyttet til tradisjonell småviltjakt med spaniels, dvs. blodspor, ettersøk, lydighet, rallylydighet, agility, brukshundprøver, freestyle, mentaltester osv.
Alt arbeid i brukshundkomitèen er ubetalt, frivillig arbeid.

Mandat for Norsk Spaniel Klubs brukshundkomite (BK)

Datert 10.05.2001. Endret 2005

Målet med BKs arbeid er: informasjon – koordinering – høringer – utdanning – iverksetting

Målet er basert på Norsk Spaniel Klubs gjeldende lover som sier følgende om klubbens brukshundarbeid:

§ 2 Formål (utdrag)
Klubbens formål er å fremme interesse for – og oppdrett av de anerkjente spanielraser, arbeide for riktig behandling av hunder, samt spredning av opplysning om hundeeiers plikter og ansvar.

§ 3 (utdrag)
Formålet søkes fremmet ved:
a: Utbredelse av kunnskaper om spanielrasene og deres jakt- og andre bruksegenskaper.
b: Avholdelse av utstillinger og prøver
c: Oppsetting av premier ved utstillinger og prøver

BKs oppbygging
– BK oppnevnes av hovedstyret, primært for en 3 års periode.
– BK konstituerer seg selv.

BKs arbeidsramme
– BK skal holde seg godt orientert om situasjonen for spanielenes bruksområder innen spor/ettersøk og øvrige brukshundgrener.
– BK skal ha overordnet ansvar for NSK’s egne bruksprøver innen: regelverk – instruktører – kurs – prøver – dommere

Brukshundkomiteens arbeidsform

– BK skal spre informasjon om spanielenes rasetypiske bruksegenskaper, først og fremst gjennom Våre Spaniels.
– BK skal i nært samarbeid med HS ved behov utrede og iverksette tiltak for økt brukshundaktivitet.
– BK skal ha hovedansvar for utdanning av instruktører og dommere.
– BK skal samarbeide med NSKs avdelinger og med andre aktuelle rase/hundeklubber.
– BK skal på vegne av HS behandle relevante brukshundsaker/forespørsler oversendt fra NKK, NSKs avdelinger eller raseklubber/hundeklubber.

Rapportering

– BK skal ha spalteplass til disposisjon i Våre Spaniels til korte referater og meldinger.
– Møtereferater sendes HS.
– BK skal ha tilsendt referat fra hovedstyremøtene.
– BK utarbeider årsrapport som sendes HS senest 1. februar.

BK utarbeider hvert år forslag til aktivitetsplan med tilhørende budsjett.
Planen skal oversendes HS i så god tid at den delvis eller i sin helhet kan innarbeides i handlingsplan/budsjettet som HS legger fram på RS