Avl og opprett

For å kunne registrere et valpekull i Norsk Kennel Klub stilles en del krav til begge foreldredyrene.

Norsk Spaniel Klub's avlsretningslinjer
NKK's etiske grunnregler for avl og oppdrett
NKK's regler for registrering av valper

For å kunne bruke Norsk Spaniel Klub's valpeformidling stilles noen flere krav til både deg som oppdretter og til begge foreldredyrene.
Du må bl.a. være medlem i klubben og følge klubbens avlsretningslinjer. Les mer om kravene til hundene i klubbens avlsretningslinjer under.
Merk at det stilles egne krav om premiering til "working-variantene". Se nederst i oversikten under. Merk at ny prøve med JAL2 er ennå ikke er godkjent av NKK. 

Dersom du setter deg grundig inn i hvilke krav som stilles til deg som oppdretter og avlsdyrene, inkludert krav til plass, tid og økonomi FØR du setter valper på tispa di, unngår du mange problemer og bekymringer i etterkant. 

Klubben har ikke avlsråd, men et eget avls- og sunnhetsutvalg. Du kan lese mer her.