Championat og titler

Hvilke championater og andre titler kan spaniels oppnå?

NJCH = jaktchampion
NVCH = viltsporchampion
NACH = agilitychampion
NA(H)CH = agility hopp champion
NLCH = lydighetschampion
NBCH = brukschampion
NUCH = utstillingschampion
NRLCH = rallylydighet champion (ny 2013)
På Norsk Kennel klub’s side finner du regelverk for alle prøvetyper og alle championater.

Link til championat-reglene finner du her

NM-B og et årstal – står for vinner av NM-blodspor det gjeldende året.

BH – står for bestått ferdselsprøve i RIK-programmet
AD – står for bestått utholdenhetsprøve i RIK-programmet

N står for at championatet er oppnådd i Norge, S står for Sverige, DK for Danmark og FIN for Finland.
NORD står for nordisk og INT for internasjonalt championat.