Championat og andre titler

Hvilke championater kan spaniels oppnå i Norge?

NUCH = utstillings champion
NJCH = jaktchampion
NVCH = viltsporchampion (til og med 2019)
NBSCH = blodsporchampionat (fra 2020 - samme krav som tidligere viltsporchampionat)
NV(F)CH = viltsporchampion (fra 2020 i eliteklasse blodspor + ferskspor)
NACH = agilitychampion
NA(H)CH = agility hopp champion
NLCH = lydighetschampion
NBCH = brukschampion
NUCH = utstillingschampion
NRLCH = rallylydighet champion (Fra 2013)
N FS CH - freestyle champion (fra. 2014)
N HM CH - heelwork to music champion (fra 2014)

Mellomtitler på ulike bruksprøver og andre bruks-titler
I 2015 innførte NKK mellomtitler for lydighet (LP), rallylydighet (RL), agility (AG), agility-hopp (AGH),
freestyle (.FS.) og heelwork to music (.HTM.).
Mellomtittel i smeller (SM) ble innført i 2018.
Mellomtittel på brukshundprøver ble innført i 2019 (SpH eller RuH).
Tall bak mellomtitlene viser til hvilken klasse mellomtittelen er oppnådd i.
Brukshundprøver (NBF) bruker bokstaver i steden or tall på sine klasse der D er laveste klasse og A er den høyeste.

NM-B og et årstal – står for vinner av NM-blodspor det gjeldende året.

BH-VT (BH før 2019) står for bestått ferdselsprøve i RIK-programmet
UHP – (AD før 2019) står for bestått utholdenhetsprøve i RIK-programmet

N står for at championatet er oppnådd i Norge,
S står for Sverige, DK for Danmark og FIN for Finland.
NORD står for nordisk og INT for internasjonalt championat.

På Norsk Kennel klub’s side finner du regelverk for alle prøvetyper og alle championater.

Link til alle regler på offisielle prøver og championater finner du her