Statutter og poengtabeller

Her finner du statutter med poengtabeller for de årlige konkurransene som Norsk Spaniel Klub har:

Årets Rasevinnere

Statutter gjeldende fra 2019

Med endringer vedtatt av Representantskapet 28.3.1993, 1.4.1995, 13.4.1997 og 12.5.2019
Sist redigert av Hovedstyret 1995, 1997 og 2019 i henhold til vedtak av Representantskapet.

Norsk Spaniel Klub setter hvert år opp en premie til mestvinnende hund innen hver enkelt spanielrase etter følgende regler:

 1. Rett til å delta i konkurransen om Årets Spaniel har norskeide spaniels (i gruppe 8) som hører inn under Norsk Spaniel Klub, og som har plassert seg som henholdsvis BIR, BIM, 2BHK/2BTK, 3BHK/3BTK, 4BHK/4BTK eller 5BHK/5BTK.
 2. Hundens eier må være medlem av Norsk Spaniel Klub.
 3. Poeng kan regnes fra inntil 5 norske, terminfestede utstillinger. Utstillingsresultatene må være godkjent av Norsk Kennel Klub.
 4. For å delta i rasevinnerkonkurransen må hunden ha oppnådd tellende poeng på minst 3 utstillinger.
 5. Plasseringene må være for fem forskjellige dommere.
 6. Alle utstillinger åpne for spaniels skal telle likt i forhold til vedtatt beregning for raselistene. Gruppe- BIS plasseringer ved alle NSK og NKK utstillinger (inkl. tittel-utstillinger) er med tellende til Årets Veteran og Årets Spaniel
 7. Poengberegning:

7.1. Det regnes poeng for hver slåtte hund i rasen (antall deltakende hunder).
7.2. Basis for beregning av poeng skal være 10 (i stedet for 0).
7.3. BIR og BIM får i tillegg henholdsvis 5 og 3 poeng.
7.4. Også f.o.m. 2BHK/2BTK regnes både slåtte hannhunder og tisper.
7.5. Poengberegningen illustreres i nedenstående formler:

Formler for poengberegning til Rasevinner-konkurransen

BIR  = 10 + Antall frammøtte hunder – 1 + 5
BIM = 10 + Antall frammøtte hunder – 2 + 3
2 BHK/BTK = 10 + Antall frammøtte hunder – 4
3 BHK/BTK = 10 + Antall frammøtte hunder – 6
4 BHK/BTK = 10 + Antall frammøtte hunder – 8
5 BHK/BTK = 10 + Antall frammøtte hunder – 10

Hovedstyret sørger for poengberegningen.
Protester på poengberegning må være Hovedstyret i hende senest 3 uker etter offentliggjøring av resultatene, som bestemt av Hovedstyret.
Hovedstyret foretar ny poengberegning dersom protesten medfører riktighet i henhold til disse statuttene.
Statuttene kan bare forandres av Hovedstyret.

Årets Allsidighetspaniel og årets mestvinnende brukshunder
Årets Spaniel

Statutter gjeldende fra 1/1 1990

Vedtatt av Representantskapet 1/4 1990 med endringer 28/3 1993,
Redigert av Hovedstyret i henhold til vedtak av Representantskapet 1995.
Gjeldende poengtabell i henhold til vedtak av Representantskapet 1995.
Revidert av Representantskapet 18. april 2009.

 

Norsk Spaniel Klub (NSK) setter hvert år opp en premie til Årets Spaniel, og offentliggjør liste over de mestvinnende hundene etter følgende regler:

 1. Rett til å delta i konkurransen om Årets Spaniel har norskeide spaniels (i gruppe 8) som hører inn under Norsk Spaniel Klub, og som har plassert seg i gruppekonkurranse eller høyere.
 2. Hundens eier må være medlem av Norsk Spaniel Klub.
 3. Poeng kan regnes fra norske, terminfestede utstillinger, arrangert av Norsk Kennel Klub (NKK), Norsk Spaniel Klub eller en av Norsk Spaniel Klubs avdelinger.
 4. Poengberegning:
  1. Det gis poeng for plassering i BIG- og/eller BIS-konkurranser (dvs. gruppefinaler og/eller konkurranse om «Utstillingens Vakreste Hund»).
  2. Poeng kan regnes fra inntil 4 utstillinger.
  3. På utstilling med flere grupper enn gruppe 8 representert, gis poeng både for plassering som BIG 1 og for eventuell påfølgende plassering i BIS-finalen.
  4. Det gis poeng for plassering blant de 20 mestvinnende spaniels innen hver enkelt rase i den årlige Rasevinnerkonkurransen. Se egne statutter for «Årets mestvinnende spaniel innen hver enkelt rase».
  5. Poengberegningen skjer etter de vedlagte poengtabeller.

 

Årets Spaniel Tabell

(og BIS-plasseringer ved NSK-utstillinger):

Årets Veteran

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Statutter gjeldende fra 1/1 1991
Etter oppdrag av Representantskapet 14/4 1991,
utformet av Ordensutvalget 27/4 1991,
vedtatt av Hovedstyret, 30/4 1991
Gjeldende poengtabell i henhold til vedtak av Representantskapet 1997

Norsk Spaniel Klub (NSK) setter hvert år opp en premie til Årets Veteran, og offentliggjør en liste over de mestvinnende hundene, etter følgende regler:

 1. Rett til å delta i konkurransen om Årets Veteran har alle norskeide spaniels (i gruppe 8) som hører inn under Norsk Spaniel Klub, og som har plassert seg som ResBHK/ResBTK eller høyere, og som er veteran i henhold til Norsk Kennel Klubs utstillingsregler.
 2. Hundens eier må være medlem av Norsk Spaniel Klub.
 3. Poeng kan regnes fra norske, terminfestede utstillinger, arrangert av Norsk Kennel Klub (NKK), Norsk Spaniel Klub eller en av Norsk Spaniel Klubs avdelinger.
 4. Hundens eier må inne årets utløp oversende resultater fra NKKs konkurranser om «Utstillingens Beste Veteran» til Norsk Spaniel Klub.
 5. Poengberegning:
  1. Det gis poeng for plassering i konkurransen om «Utstillingens beste veteran», i BIG- og/eller BIS-konkurranser (dvs. gruppe¬finaler og/eller konkurranse om «Utstillingens Vakreste Hund»).
  2. Poeng kan regnes fra inntil 4 utstillinger.
  3. På NKK-utstilling gis poeng både for plassering som BIG og for eventuell påfølgende plassering i BIS-finalen.
  4. Det gis poeng for plassering blant de 10 mestvinnende veteraner innen hver enkelt rase.
  5. Mestvinnende veteraner innen de enkelte rasene framkommer etter samme poengberegning som for konkurransen om «Årets Rasevinnere» (se egne statutter for denne konkurransen), dvs at det gis poeng for hver hund som veteranen har slått i sin rase. Resultatene fra BHK/BTK må være godkjent av NKK.
  6. Poengberegningen skjer etter de vedlagte poengtabeller.

Hovedstyret sørger for poengberegningen.
Protester på poengberegning må være Hovedstyret i hende senest 3 uker etter offentliggjøring av resultatene i klubbens medlemstidsskrift Våre Spaniels eller i annet offisielt organ for NSK, som bestemt av Hovedstyret.
Hovedstyret foretar ny poengberegning dersom protesten medfører riktighet i henhold til disse statuttene.
Statuttene kan bare forandres av Representantskapet. Unntatt fra dette er redaksjonelle endringer og presiseringer som kan gjøres av Hovedstyret når endringene ikke forandrer på realitetene i Representantskapets vedtak.

Poengtabeller for utregning årets veteran

Welsh Springer Spaneil

[Click edit icon to edit content]

Hovedstyret sørger for poengberegningen.

Protester på poengberegning må være Hovedstyret i hende senest 2 uker etter offentliggjøring. Hovedstyret foretar ny poengberegning dersom protesten medfører riktighet i henhold til disse statuttene. Statuttene kan bare forandres av Hovedstyret.