Lydighet, rally og bruks

Lydighet og samarbeid er nøkkelen for et godt liv sammen med hunden din

En spaniel skal fra skapelsen av være samarbeidsvillig og lettdressert. Men lydighet er ikke medfødt, det må du gjøre deg fortjent til! Å trene alene er ikke alltid like lett. Å trene uten et mål er heller ikke lett. Ved å gå på kurs og treninger kan få det mer moro sammen med hunden din enn å bare trene alene. Ved å sette seg et mål å trene mot, er det lettere å trene mer målbevisst. Her får du en oversikt over noen lydighetsrelaterte hundeaktiviteter der flere spaniels deltar.

Lydighetsprøver (LP)

Dette er prøver der hunden skal adlyde førers kommandoer og tegn gjennom en rekke ulike øvelser og med en stor grad av presisjon. I tillegg er det viktig at hunden er glad og lykkelig i ringen.

Appellmerkeprøve-bronsemerkeprøve

Dette er en uoffisiell prøve som er litt enklere enn lydighetsprøve klasse 1. Denne prøven er et fint sted å starte med dersom du er helt fersk spanieleier. på prøve. Den dømmes av alle instruktører godkjent av NKK.

Lydighetsprøver

Hundene starter i fire ulike klasser, klasse 1, 2, 3 og FCI3. Alle hunder må begynne i den laveste klassen som er klasse I. For å få opprykk til neste klasse må du oppnå et visst antall poeng. Opprykk er frivillig, men den som har startet i en høyere klasse, kan ikke gå ned igjen til en lavere klasse ved en senere konkurranse. Alle øvelsene bedømmes og poengsettes fra 0 til 10 der 10 er høyest og 0 er underkjent. Den som får minst 5 poeng i alle øvelsene får tildelt merket for klassen, men du kan godt få 1. premie og opprykk selv om du har 0 på en øvelse. I klasse 1 får man sølvmerket. Årlig arrangeres det et stort antall lydighetskonkurranser. Alle konkurransene er åpne for alle raser og har med alle klasser. Fullstendige regler for lydighet alle klasser inkludert appellmerket, finner du på kennelklubbens hjemmeside: www.nkk.no.  

Lydighets championat
Et lydighetschampionat henger høyt! Nasjonalt championat oppnås i klasse 3 fra og med 2016. Det stilles også krav til en utstillingspremiering for å bli champion.
Spaniels som har oppnådd lydighetschampionatet:
1970 cocker NLCH Blue Sussi til Arne Torp
1984 cocker NLCH Tinnetoppens Rocky til Elke Maria Bunk
1990 cocker NLCH Lindalins Ringo til Reidun Kristoffersen
1990 cocker NLCH Desperados Dingo til Elke Marie Bunk Olsen
1990 springer NSLCH NUCH Lajban’s Night Life til Heidi Fosberg
1991 - Eliteklasse innføres i lydighet og championatet vinnes her. Etter den tid har ingen spaniels blitt lydighetschampions.
2015 - Det innføres mellomtitler i lydighet, agility og rally.
2016 - Championatet flyttes ned til klasse 3 igjen og vi håper å snart se flere spaniels med championat-tittel.

Årets lydighetsspaniel

Hvert år siden 1997 har spanielklubben en uoffisiell konkurranse for å kåre mestvinnende spaniel på lydighetsprøver. det er eieren selv som må sende inn sine resultater på slutten av året. statuttene og poengskala finner du et annet sted på klubbens hjemmeside. Litt historikk Dressurtrening av hunder, særlig brukshunder, har eksistert i mange år. Etter hvert ble treningene mer organisert, det kom et regelverk og den første offisielle dressurkonkurransen ble arrangert på Frogner Stadion i 1954. Regelverket har stadig blitt endring. Nye øvelser og nye klasser har kommet til. Fra å være en konkurranseform med militær disiplin der de typiske brukshundrasene ofte dominerte, er det nå vanlig å se mange ulike raser i ringen, spesielt i de lavere klassene. I starten kan man bli lydighetschampion ved å oppnå 3 x 1. premie i klasse III, men i 1991 ble eliteklassen innført og championatkravene flyttes nå til denne klassen. Ingen norskeid spaniels har til nå klart lydighetschampionatet etter etter at eliteklasse ble innført. I Sverige er det flere spaniels som har denne tittelen. LP-4

Rallylydighet

Dette er en ny offisiell konkurranseform som ble offisiell fra og med 2013. Vi kommer tilbake med mer informasjon om denne sporten.

Heelwork to Music og Freestyle

Dette er to konkurranseformer som kalles kreativ lydighet. Ved heelwork to music, altså fri ved foten til musikk, er det en kombinasjon av ulike former for fri ved foten i kombinasjon med musikk. I freestyle er det flere triks og ofte en historie som passer til musikken. Mere informasjon kommer.