Å gå på kurs er lærerikt og morsomt!

Ønsker du å delta på kurs?

Valpekurs og grunnkurs arrangeres av klubbens avdelinger eller andre hundeklubber i nærområdet ditt. Grunninnlæringen er hund er ganske lik uansett hvilken rase det er snakk om, men vi anbefaler trening med positiv forsterkning og myke treningsmetoder. Det jobbes med å få en mal for valpekurs/grunnkurs spesielt rettet mot spaniels

Kurs rettet mot tradisjonell spanieljakt, jaktanleggsprøve eller jaktprøve, arrangeres av klubbens avdelinger. Ta kontakt med avdelingen din og hør hva de kan tilby. Dersom avdelingen ikke skal arrangere kurs i nærmeste fremtid, ser du hva andre avdelingene kan tilby av kurs – i medlemsbladet Våre Spaniels, på avdelingenes hjemmeside og facebookside.

Kurs innen blodspor, ettersøk, agility, lydighet, rallylydighet osv. kan arrangeres av avdelinger eller andre klubber. Ofte er dette kurs åpne for alle raser og de arrangeres av lokale hundeklubber,  jakt- og fiskeforeninger eller avdelinger av andre raseklubber med aktivitet i området der du bor.

Planer om å arrangere kurs?

Kurs arrangeres av eller i samarbeid med avdelingens styre
Dersom du ikke sitter i styret, men har lyst på et kurs, kan du tilby styret å ta arbeidet med å arrangere kurs. Alt arbeid i de lokale styrene gjøres på frivillig basis, og ofte har ikke de som sitter i styret kapasitet til å arrangere alle aktiviteter i avdelingen. På små plasser er det ofte dårlig med kurstilbud med mindre man gjør en innsats selv. Det kan også være aktuelt å samarbeide med andre klubber dersom kurset ikke er rettet spesielt mot jakttrening av spaniels.

Sett opp et budsjett
Ha vil det koste å få en instruktør til å holde kurset? Se på reiseutgifter, overnatting og honorar.
Hva trenger du av kurslokale og utstyr?
Hvor mange deltakere kan det være med på kurset.
Hva blir kursavgiften dersom dere ikke skal gå i underskudd?

Gjør avtale med instruktør
På NKK’s hjemmeside finner du en oversikt over alle de godkjente NKK’ instruktørene. Trinn I instruktører kan brukes til alle grunnleggende kurs som valpekurs og grunnkurs. Trinn II instruktørene kan brukes for valpekurs, grunnkurs og kurs innen sitt fagområde som er lydighet, agility, brukshundprøver, ettersøk og jakt. Norsk rallylydighetsklubb utdanner sine egne instruktører med NKK trinn 1 utdannelsen i bunn. Husk å ha avtale med instruktør på plass før du annonserer kurset.

Oversikt over alle godkjente NKK-instruktører: 
Fullstendig oversikt over alle instruktører finner du også på NKK’s hjemmeside.
Det jobbes med å få en oversikt over alle NKK-instruktører med spanielbakgrunn her på denne siden. 

Er det få instruktører i din avdeling? Kanskje det er aktuelt å arrangere et instruktørkurs?
Her finner du kravene som stilles for å bli NKK godkjent instruktør (link oppdatert 2022).

Søk om støtte til voksenopplæring
Det anbefales å søke Studieforbundet Natur og Miljø om tilskudd til voksenopplæring. Du må søke om tilskudd før kursstart! Det finnes en rekke studieplaner å velge mellom fra valpekurs til dressurkurs, fra ettersøk av skadet hjortevilt til jakt med spaniel. Det er gode penger å hente for avdelingene å søke om støtte. Husk at du må søke FØR kurset avholdes. Dersom du ikke finner en studieplan som passer helt, kan du bruke den studieplanen som ligner mest.

Kuset 1776 Jaktanleggskurs for spaniels er et kurs på 8-16 timer der deltakerne skal lære det grunnleggende for å jobbe fram mot jaktanleggsprøve.

Link til Studieforbundet Natur og Miljlø

Spre informasjon om kurset
Du kan reklamere for kurset i Våre Spaniels, ved å sende ut informasjon til avdelingens medlemmer på e-post og ikke minst via klubbens hjemmeside og facebook-side. Enkelte kurs kan være aktuelle for medlemmer utenfor egen avdeling, mange av de grunnleggende kursene kan også være aktuelle for andre raser enn spaniels. Da er det lurt å fylle opp ledige plasser med de som ikke er medlem av klubben. Å arrangere kurs kan være en god måte å få til aktivitet i avdelingen og kan også gi noen ekstra kroner i avdelingskassa.