Oppdretterliste

Oppdretterliste 

Representantskapet 2015 vedtok nye kriterier for oppføring på klubbens oppdretterliste. 
Oppdretterlisten er en del av NSKs valpeformidling og publiseres her på nettsiden spaniels.org.  

Oppdretterlisten foreslås revidert av Hovedstyret våren 2024. 

Oppføring på oppdretterlisten er gratis, og forbeholdt oppdrettere bosatt i Norge.  

“Avl skal fremme robuste dyr med god funksjon og helse” (Dyrevelferdsloven §25).  
Vi har ansvaret for våre spanielrasers fremtid, og vi må stå sammen om å gi rasen vår den beste forutsetning, med god helse og mentalitet. Kun gode og funksjonsfriske representanter av spanielrasene skal benyttes i avl.  

Oppdrettere skal være kjent med, og følge lover og anbefalinger gitt av: 

Mattilsynet - Lov om dyrevelferd 

Norsk Kennel Klub - Etiske grunnregler for avl & Avlsstrategier 

Norsk Spaniel Klub - Avlsanbefalinger 

 

Særskilte kriterier: 

Oppdretter skal god kjennskap til, og forplikter seg til å følge Mattilsynet, NKKs etiske grunnregler og NSKs avlsanbefalinger. 

Være medlem av NSK, og vise tillit og respekt til klubbens avlsarbeid.  

Oppdretter må ha hatt sammenhengende medlemskap i NSK de siste 3 årene.  

Oppdretter skal inneha minst fem års erfaring med rasen og ha oppdrettet 2 valpekull for å få stå på listen. Relevant erfaring fra andre raser skal kunne gi dispensasjon fra antall kull.  

Oppdretter skal være aktiv, og hatt kull de siste 5 årene. 

Oppdretter skal ha FCI godkjent kennelnavn, og valpekull skal registreres i NKK. 

Oppdrettet skal tilegne seg kunnskap om oppdrett gjennom å holde seg oppdatert på informasjon gitt av NKK og NSK, som for eksempel etiske retningslinjer for avl, RAS-dokumenter og avlsanbefalinger. 

 

Oppdretterlisten er et markedsføringstiltak med intensjon om å skille klubbens oppdrettere fra andre oppdrettere. Oppdrettere på listen har et minimumskrav satt av NSK. Dette gir ingen garanti for bedre valper, det er kun synliggjøring av klubbens oppdrettere. Oppdrettere stilles selv ansvarlig for sine kombinasjoner. Klubben bistår kun med råd og veiledning til valpekjøpere, og innehar ikke juridiske ansvar ved kjøp og salg av valper.  

Det presiseres at alle valpekull oppdrettet av klubbens medlemmer som tilfredsstiller NSKs avlsanbefalinger kan formidles gjennom klubbens valpeformidling. Dette gjelder også for oppdrettere som ikke står på klubbens oppdretterliste. Det er ingen holdepunkter for at kullene på valpelisten representerer dårligere kvalitet enn valpekull fra oppdrettere som står på oppdretterlisten.  

Søknaden om å stå på oppdretterlisten sendes til leder av raseråd for sin rase. Oversikt over raseråd finner man her.  
 

 

Brudd på kriterier vil kunne medføre fjerning fra oppdretterlisten i minimum 1 år. Slike brudd kan være: 

Brudd på lover. Alvorlige brudd på lover kan medføre utestengelse. 

Registreringsnekt eller aktivitetsforbud i NKK. 

Manglende øyelysning, eller øyelysning eldre enn 12 mnd. ved parringstidspunkt i henhold til registreringsrestriksjonene. 

Gjentatte brudd på avlsanbefalinger, eller etiske retningslinjer for avl. 

Aktiv promotering av blandingskull/blandings avl. 

 

Oppdretterlisten gjennomgås og oppdateres hver 6. måned, henholdsvis i mars og september hvert år av Avl og Sunnhetsutvalget (ASU).  

Redigert 28/5-24 i henhold til RS-protokoll. 

Egenerklæring til oppdretterlisten finner du HER. Sendes til din avdeling.
Egenerklæring til oppdretterliste av jakttypen finner du HER. Sendes til

J = Oppdrettere av jakttypen av cocker spaniel og engelsk springer spaniel, som oppfyller NSKs krav til dette. Kravene finner du HER.

Trykk på rasens navn eller plusstegnet ved hver rase for å se oppdrettere av rasen.

Amerikansk Cocker Spaniel

Arctic Way - Suzanne Johansen, Åse, 8484 Risøyhamn.  Telefon: 948 97 474
Colorcatcher – Svetlana Fredriksen, Røstesvingen 12, 2837 Biristrand.  Telefon 990 37 533
Con-Brio - Grete og Trond Myrlund, Jørgenveien 4, 7549 Tanem Telefon 977 44 190 / 950 21 220
Catchio's – Mona Klypen, Tingvegen 190, 2350 Nes på Hedmarken, Telefon 917 76 012
Doggygarden - Rigmor Anholt, Kleppanveien 26, 3160 Stokke. Telefon 412 42 850
Miavo - Mette Iversen, Skøltev. 359 , 2940 . Telefon 924 08 760
Motivity - Ronny og Tone Bekkevold, Hengsrudveien 727, 3178 Våle. Telefon 975 86 792
Northern Star - Jan Erik Lyshaug og Tor Nordby, Riukveien 187, 1816 Skiptvet. Telefon 906 16 351
Statesman - Vibeke Paulsen og Karl E. Berge, Engan 50, 7290 Støren. Telefon 934 03 363
Zahiria – Nina Therese Rapp, Haldenveien 1372, 1892 Degernes.  Tlf. 950 79 794

Clumber Spaniel

Libell - Britt Inger Sjøstrøm og Anita Sjøstrøm Andersen, Dalenveien 8, 3950 Brevik. Telefon Britt Inger 957 26 628. Telefon Anita 416 98 045
Star Fidelis - Nina Hagen-Johnsrød og Ketil Hagen-Johnsrød, Bjørnerødveien 440, 1591 Sperrebotn. Telefon 951 46 580

Cocker Spaniel

Act of Joy - Kirsti Fjelldal Østensen, Aspveien 3, 8616 Mo i Rana. Telefon 952 43 569
Carillo - Kari Granaas Hansen, Ligotveien 264, 1820 Spydeberg. Telefon 901 92 906 / 950 61 234
Casein - Geir Aronsen og Lars Ellingsen, Ljøstrødveien 3, 3243 Kodal. Telefon 33 44 16 71 / 928 52 718 / 920 52 044
Ceathairne - Katrine Andreassen, Kusk Jochums vei 7, 1540 Vestby, Telefon 982 22 187
Dahlbenzen - Kari Helene Dahl Bentzen, Ringmoen 34, 3525 Hallingby, Telefon 95071683
Doggygarden - Rigmor Anholt, Kleppanveien 26, 3160 Stokke. Telefon 412 42 850
Draxenrøya - Anne Mansås, Hauganveien 117, 3176 Undrumsdal. Telefon 92468653
Fuglekongen - Alexander Nilsen og May Bogevik, Strønevegen 599, 5218 Nordstrøno, 47333579
Gloslibråten - Tonje Mørkhagen, Regins vei 5, 1445 Drøbak. Telefon 952 75 582
Haugbråthen’s – Elin Larsen, Utsiktveien 1c, 7168 Lysøysundet. Telefon 478 39 199
Hotsteps - Ingunn Morseth, Nystuvn. 1, 7387 Singsås, Telefon 979 87 611
Icefern - Tone Gausdal, Høgsetvegen 566, 7354 Viggja. Telefon 957 72 778
Inuanoor, Marthe Bleka, Lensbygdavegen 264, 2850 Lena. Telefon 468 34 968
Libell – Britt Inger Sjøstrøm og Anita Sjøstrøm Andersen, Dalenveien 8, 3950 Brevik. Telefon Britt Inger 957 26 628. Telefon Anita 416 98 045
Lofotfjellet - Daniela og Endre Strøm Rist, Eidet 10, 8310 Kabelvåg. Telefon 90123646/92082164
J Martes Foina - Vanja Olsen, Osloveien 172, 1449 Drøbak. Telefon 903 60 102
Miela - Anita Midtun og Sverre R. Wilhelmsen, Lysegt. 20, 4307 Sandnes. Telefon 926 92 921
Mollycocker - Kristin Remme, Raa gård, Osloveien 161, 3512 Hønefoss. Telefon 975 39 462 / 918 51 733
Neshpo - Kristin Olsen, Nordliveien 16, 9360 Bardu. Telefon 959 40 328
J  Novalie Hunter - Marthe Steen, Garderveien 150B, 1900 Fetsund, Telefon 482 53 687
Retzina's - Hege MF Solberg, Dyngelandsv. 38a, 5226 Nestun Telefon 473 83 823
Trismato - Trine Svartås, Ovenstadlia 106, 3420 Lierskogen. Telefon 922 46347
J Working Bliss - Ida Anette Norheim og Marte Hillesdal, Grovamyr 8B, 5570 Aksdal, Telefon 941 27 655/466 27 612
Working River - Aud og Inge Bergland, Rugdlandsveien 332, 4760 Birkeland, Telefon 48122530/46906870
J Working Vest - Lars Erik Andersson og Charlotte Knudsen, Seimsvegen 185B, 5260 Indre Arna. Telefon 90994649
Yes Girl - Heidi Linløkken og Ståle Valan, Gamle Mosjøenveien 75, 8890 Leirfjord. Telefon 970 66 640
Zumajka - Monika Reinfjell, Brennmovn 12, 8660 Mosjøen. Telefon 416 81 320

Field Spaniel

Fields of Joy- Bente Aase Duckett, Eskemyrveien 21 A, 4310 Hommersåk. Telefon 920 87 517
Funkarla - Karen T. B. Hansen, Smylestråveien 6, 3261 Larvik. Telefon: 920 60 608
Hasaty - Hilde Nielsen, Steinslandsvegen 37, 5650 Tysse Telefon 977 29 459

Welsh Springer Spaniel

Av Vettin - Merete Sanne, Mørk, 3242 Sandefjord. Telefon 33 11 09 10
Casein - Geir Aronsen og Lars Ellingsen, Ljøstrødveien 3, 3243 Kodal. Telefon 33 44 16 71 / 928 52 718 / 920 52 044
Dhen's - Denise Fagervik, Holsundveien 772, 5642 Holmfjord. Telefon 932 53 346 
Westaway - Frank Bjerklund og Stig Arne Kjellevold, Kleven Cottage, Kleivaveien 138, 3178 Våle. Telefon 33 06 20 /959 84 849 / 901 60 736
Zenova – Silje Lindseth Havstein,Haugskottvegen 23A, 7609 Levanger. Tlf 416 91 818

Engelsk Springer Spaniel

Blubby - Misty Knowlton, Liervegen 77, 2164 Skogsbygda . Telefon: 46 44 02 49
Bobwhite - Else K Grindheim, Borgavegen 35, 5211 Os. Telefon 957 63 455
Bjøsi - Siri Signarsdatter Nygård, Dalen, Lensvik, Telefon 948 46 725
Coco Line - Lise Tromsdal, Jamtlandsvegen 1305, 7660 Vuku. Telefon 476 67 325
Custommade - Gunn Hoset og Birgit Elstad Semb. Høyjordveien 785, 3158 Andebu, Telefon 41 56 31 43 / 90 95 68 04
Desperado - Inger Handegård, Gardavegen 80 A, 6868 Gaupne. Telefon 918 35 324
Engsoleia - Kathrine Moen Bratteng, Belvedere 22, 7020 Trondheim. Telefon 915 41 545
Fansome - Heidi Ødegård, Langslågata 32, 6600 Sunndalsøra. Telefon 905 53 875
J Fantin - Rigmor Schau, Ålerudveien 103, 1540 Vestby. Telefon 918 88 392
Fjordgløtt - Elin Anita Gjerde, Eivaldgjerdet 1, 6863 Leikanger, Telefon 909  53 233
Ingribakken - Monica Gustafsson Holthe, Nøtteberget 3, 7512 Stjørdal. Telefon 913 85 310
Joyfull Life - Ann-Sophie Lindahl, Marøyvegen 162, 5937 Bøvågen Telefon 955 56 711
Lagopus Mutus - Anne May og Frank Vidar Kvelland, Veddertoppen 22C, 4642 Søgne. Telefon 90 11 80 59/ 91 80 78 76
Lochaline – Ane Jørstad, Dragonvn. 8 , 2335 Stange tlf 90840893
Merjano - Marian Janet Nossen, Brendahaugen 12, 5652 Årland. Telefon 900 77 434
Merseyside - Anne Ramstad, Jakobstien 8, 7804 Namsos. Telefon 916 20 957
Mi-Mio - Bodil Holm, Kvitvangveien 37, 7710 Sparbu. Telefon 908 37 397
Millside - Vibeke Kvisler, Herrefosserveien 564, 1890 Rakkestad. Telefon 408 41 753
J Ometyst - Torunn Thomassen, Nannestadvegen 208, 2030 Nannestad. Telefon 934 10 123
Ostriana - Sylvelin Andersen, Bersagelveien 493, 4311 Hommersåk. Telefon 909 67 551
Salix - Therese Albom Christiansen, Hunnbakken 8, 1655 Sellebakk. Telefon 412 81 051
Sarko – Bjørn Hvidsten Jensen, Høyåsvegen 47, 3727 Skien. Telefon 957 54 022
Shankley - Elisabeth Førland, Årabrotsvegen 658, 5515 Haugesund. Telefon 474 75 602
Snow Hill Spring - Synnøve Lima Egeland, Steinstemmyrå 28, 4313 Sandnes. Telefon 97 11 40 54
Snow Show - Karina Langstrand, Rokka 7, 8614 Mo i Rana.  Telefon: 995 57 577
Solidifies - Inger Marie Meen, Østre Hole 33, 3173 Ramnes. Telefon 452 80 140
Stormbird - Anne Livø Buvik, Holmsdalen 14, 1634 Gamle Fredrikstad. Telefon 959 66 151
Streamside – Wenche K. Farstad og Knut Framstad, Bindingsveien 162, 1404  Siggerud. Telefon 909 80 268 Wenche / 908 33 247 Knut
J Streamside – Wenche K. Farstad og Knut Framstad, Bindingsveien 162, 1404  Siggerud. Telefon 909 80 268 Wenche / 908 33 247 Knut
Toparch - Tor Magne Gramstad, Ryfylkeveien 1261, 4308 Sandnes. Telefon 932 41 780
Toparch - Tor Magne Gramstad, Ryfylkeveien 1261, 4308 Sandnes. Telefon 932 41 780
Westaway - Frank Bjerklund og Stig Arne Kjellevold, Kleven Cottage, Kleivaveien 138, 3178 Våle. Telefon 33 06 20 /959 84 849 / 901 60 736
Winton - Vanja Sliwa og Dag Hassel, Bjørgen, 7357 Singsås Telefon 997 27 372
Yes Girl - Heidi Linløkken og Ståle Valan, Gamle Mosjøenveien 75, 8890 Leirfjord. Telefon 970 66 640
Yes Man - Laila Govasli, Leirfjordveien 120, 8890 Leirfjord.  Telefon: 901 15 593
Zelfa - Laila Irene Rønerid, 6885 Årdalstangen Telefon 952 77 145
Zelini - Heidi Fosberg, Grevlingvegen 24, 2030 Nannestad, Telefon 928 21 204