Spor og ettersøk

Cockeren Sandy (NVCH Trawis Well Away) til Monika Verås er en av de spaniels som har gjort det skarpest på blodsporprøver i 2014.

 
Spaniels på sporet
Spor

Å følge spor er helt naturlig for spaniels. De elsker det og de gjør det derfor ofte skarpt på prøver. Spor er en fantastisk flott sysselsetting for familiehunden. Fordi hunden hele tiden føres i line på sporet, kan du trene spor selv om du ikke har innkalling på hunden din og du kan trene spor selv om det er båndtvang. Spor er også en konkurranseform, som blodsporprøver, eller det er en del av en prøve, slik som jaktprøve, brukshundprøver eller for å få godkjent narkotikahund, bombehund eller redningshund.

Spaniels går spor hele tiden. De går spor for å finne deg igjen i skogen. De går spor for å se hvor katta tok veien. De går spor for å finen igjen fuglen som løp unna på beina. De går spor for å følge etter tispa borti gata. Det skal lite trening til før du har en brukbar sporhund av en spaniel, men det skal mye trening til for å få en spaniel som følges sporet hele tiden uten å «jukse».

På noen spor ligger det hunden sporer på i enden av sporet. Dette gjelder når hudnen sporer deg opp i skogen, når den går spor etter et vilt eller når den kommer til enden av blodsporet der det ligger en del av et hjortevilt.

I andre spor ligger det flere gjenstander underveis i sporet som det lønner seg å finne. Hunden belønnes for hver gang den finner en gjenstand og premieres alt etter hvor mange av de utlagte gjenstandene som finnes. I sporet på brukshundkonkurranser legges det små trepinner i sporet. Også redningshundene og narkotikahundene går spor med gjenstander i. «Jukser» hunden slik at den ikke får med seg absolutt hele sporet, har den lett for å gå over en gjenstand.

Blodspor, ferskspor og ettersøk

I 1994 kom det krav om at alle som går på jakt på rådyr, hjort og elg skal ha tilgang til godkjent ettersøkshund. Dette førte til at mange spaniels fikk en ny arbeidsoppgave som ettersøkshunder. For å bli godkjent ettersøkshund må hunden minimum oppnå 2. premie på blodsporprøve og minst 7 poeng på fersksporprøve. I tillegg til å prøve fremtidige ettersøkshunder er blodsporprøver en svært populær konkurranseform blant mange spanieleiere. Blodspor er den bruksprøven som aktiviserer flest spaniels i dag og det er ikke uvanlig at en spaniel kåres som prøvens beste hund.

Husk at for å kunne starte på alle former for prøver må hunden din være ID-merket (øretatovert eller merket med microchips).

Et blodspor er et spor lagt av et menneske som fordeler ca. 1/3 liter storfeblod jevnt utover i det ca. 600 meter lange sporet ved hjelp av en spruteflaske eller en stokk med en svamp festet i enden. Sporet har minst fire tydelige vinkler og er minst 12 timer gammelt (nattgammelt). To steder underveis i sporet, ett av dem i en vinkel er det et blodopphold på ca. 10 meter. Det lages også et sårleie underveis i sporet. I «enden» av sporet legger sporleggeren en del av et hjortevilt, vanligvis en klov. Hunden må føres i en minst 5 meter lang line. Det er en fordel å ha en line som er en del lenger enn dette.

Prøvene arrangeres som ordinære og bevegelige prøver. En ordinær prøve er en fast prøvedato der flere hunder starter på en og samme dag eller helg. På bevegelig prøve avtaler du tid og sted med dommer innenfor en angitt tidsperiode. Merk at du nå kun kan gå til 2 x 1. premie på bevegelig prøve i løpet av hundens livstid.

På fersksporprøven skal hunden kunne følge sporet av et uskadet hjortedyr sammenhengende i minst en halv time. Sporet er 1-4 timer gammelt når sporingen starter. Arbeidet premieres med poeng fra 0 til 10 der 10 er topp.

Cockeren Dino har funnet en påskutt hjort sammen med sin fører Svein Krokedal. Foto: Karl Ludvig Åland.

Når hunden går fremmover i sporet med lav nese, følger du på. Når den løfter nesa, stopper du opp. Slik erfarer hunden at den må gå med lav nese for å få gå fremmover i sporet. Etter hvert som hunden synes det er morsomt å gå spor kan du lage sporene vanskeligere. Pass på at det er du som skal bestemme farten. En sporivrig spaniel kan eller begynne å gå alt for fort.

Det finnes flere gode bøker som omhandler det å trene hunden til å bli en god sporhund. Ta gjerne kontakt med andre som driver med spor og legg spor for hverandre.

NM blodspor

Årlig arrangeres det NM i blodspor der de best kvalifiserte hundene fra alle raser møtes. Kampen for å komme med har de siste årene vært hard. NM arrangeres fra og med 2008 som en to dagers prøve der de maks seks beste hundene etter første spor-runde går videre til finalespor samme dag. Fullstendig regelverk for uttak til NM finner du på NKK’s hjemmeside. Der finner du også regelverket for alle brukshundprøver, inkludert blodspor. TRYKK HER. I starten ble NM-blodspor tildelt kongepokalen hvert fjerde år, nå er det langt sjeldnere. Første gang kongepokalen ble satt opp var i 1995. De årene det ikke deles ut kongepokal setter NKK opp en tilsvarende pokal i sølv!

Spaniels på NM blodspor
Spaniels har i mange år deltatt på NM-blodspor med meget gode resultater. Flere ganger har en spaniel stått øverst på seierspallen. TRYKK HER FOR Å LESE MER OM SPANIELS PÅ NM HER.

Spanielgjengen på NM-blodspor i Trøndelag 2008.
Årets sporhund

Fra og med 1997 har Norsk Spaniel Klub kåret årets sporhund som er beste spaniel på blodsporprøver. Interessen for denne konkurransen har vært stor og mange hunder har oppnådd svært mange gode premieringer. Beste sporhund på brukshundprøver (NBF) konkurrerer om å bli beste brukshund sammen med de som konkurrerer i rundering.

TRYKK HER for å få oversikt over de tre mestvinnende brukshundene i NSK hvert år.

Treningstips

Å trene alene er ikke alltid det lureste. Ubevisst kan det hende at du styrer hunden i lina. Det kan også være lurt å få med seg tips om linebruk, fart, hvordan trene inn apport/markering av gjenstander, hvor fort du kan gå frem for å øke sporlengden og sporets alder osv. Mange i norsk Spaniel Klub er dyktige på spor, så det bør være lett å få hjelp. Det finnes også dommere for etetrsøkshund over hele landet og folk som trener og bruker hundene sine som ettersøkshunder. Det finnes også noen bøker og en del på internett om spor og sportrening.

På siden www.hunden.no finner du artikler om hvordan du kan starte å trene spor.

Slik kan du starte – gå til artikkelen her

Hunden min vil ikke gå spor – hva gjør jeg? – Gå til artikkelen her

Slik holder du orden på sporlina – Gå til artikkel her