Dokumenter

Lover, forskrifter og retningslinjer
For avdelingene
RS Representantskapet - dokumenter og referat

HS Hovedstyre – Protokoller

 

2024/2025

Protokoll Fra HS-møte 28 mai 2024

2023/2024

Protokoll Fra HS-møte 28 mai 2023

Protokoll Fra HS-møte 08 juni 2023

Protokoll Fra HS-møte 20 juni 2023

Protokoll Fra HS-møte 16 august 2023

Protokoll Fra HS-møte 6 september 2023

Protokoll Fra HS-møte 5 oktober 2023

Protokoll Fra HS-møte 26 oktober 2023

Protokoll Fra HS-møte 16 november 2023

Protokoll Fra HS-møte 07 des 2023

Protokoll Fra HS-møte 24 Jan 2024

Protokoll Fra HS-møte 24 Feb 2024

Protokoll Fra HS-møte med JK 24 Feb 2024

Protokoll Fra HS-møte 19 Mars 2024

Protokoll Fra HS-møte 24 April 2024

2022/2023
Protokoll fra HS-møte 1 juni 2022

Protokoll fra HS-møte 27 juni 2022

Protokoll fra HS-møte 23 august 2022

Protokoll fra HS-møte 28 september 2022

Protokoll fra HS-møte 13 oktober 2022

Protokoll fra HS-møte 24 oktober 2022

Protokoll fra HS-møte 15 november 2022

Protokoll fra HS-møte 5. januar 2023

Protokoll fra HS-møte 22 januar 2023

Protokoll fra HS-møte 13. februar 2023

Protokoll fra HS-møte 23 mars 2023
 

2021/2022
Protokoll fra HS-møte 3. mai 2021

Protokoll fra HS møte 6 juni 2021

Protokoll fra HS-møte 8 juli 2021

Protokoll fra HS-møte 18 oktober 2021

Protokoll fra HS-møte 13 november 2021

Protokoll fra HS-møte 13 januar 2022

Protokoll fra HS-møte 13 februar 2022

2020/2021

Protokoll fra HS-møte 2. juni 2020

Protokoll fra HS-møte 30. juni 2020

Protokoll fra HS-møte 30. august 2020

Protokoll fra HS-møte 12. desember 2020

Protokoll fra HS-møte 5. januar 2021

Protokoll fra HS-møte 13 mars 2021

2019/2020

Protokoll fra HS-møte 1 11 august 2019

Protokoll fra HS-møte 2 5. august 2019

Protokoll fra HS-møte 3 10. november 2019

Protokoll fra HS-møte 4 17. mars 2020

Protokoll fra HS-møte 5 13. april 2020

Protokoll fra HS-møte 6 28.april 2020

2018/2019

Protokoll fra HS-møte 1-2018

Protokoll fra HS-møte 2-2018

Protokoll fra HS-møte 3-2018-2019

Protokoll fra HS-møte 4- 2018-2019

Protokoll fra HS-møte 5-2018-2019

2017/2018

2016/2017

2015/16

HS 3 200315
HS 4 180415
HS 5 060515
HS 6 270515
HS 7 180615
HS 8 290815
HS 9 141015
HS 10 041115

2014/15,

9 april 2014
14 mai 2014
21 juli 2014
1 september 2014
20 oktober 2014
31 Januar 2015
18 Februar 2015
20 Mars 2015

2013/14,

29 april 2013
12 juni 2013
8 aug 2013
19 sept 2013
7 november 2013
12 november 2013
10 januar 2014
28 mars 2014

2012/13,

14 april 2012,
26 april 2012 ,
03 juni 2012,
18 august 2012,
04 oktober 2012,
01 november 2012,
04 desember 2012,
05 januar 2013,
02 april 2013,
18 april 2013

2011/12,

17.03.2011,
12.05.2011,
30.06.2011,
06.09.2011,
10.11.2011,
10.12.2011,
15.01.2012,
28.02.2012,
12.03.2012

2010/11,

26.05.2010,
12.06.2010,
12.08.2010,
07.10.2010,
23.10.2010,
23.01.2011,
03.03.2011

Brukshund - diverse skjemaer og statutter for prøver, årets brukshunder og allsidighetsspanielen
Diverse skjema og referater
Resultater årets mestvinnende på utstilling og prøver

 

 

2023

Årets spaniel 2023 - venter på liste
Årets veteran 2023 - venter på liste
Årets rasevinnere utstilling 2023
Årets mestvinnende brukshunder 2023
Allsidighetsspanielen 2023

2022

Årets spaniel 2022 - venter på liste
Årets veteran 2022 - venter på liste
Årets rasevinnere utstilling 2022
Årets mestvinnende brukshunder 2022
Allsidighetsspanielen 2022

2021

Mestvinnende brukshunder 2021
Allsidighetsspanielen 2021

Årets veteran utstilling 2021
Årets spaniel utstilling 2021
Årets rasevinnere utstilling 2021

2020

Mestvinnende brukshunder 2020
Allsidighetsspanielen 2020

Årets veteran og årets spaniel 2020

Årets rasevinnere utstilling 2020

2019

Årets spaniel 2019
Årets veteran 2019 
Mestvinnende brukshunder 2019 
Allsidighetsspanielen 2019 
Kommentarer til årets mestvinnende brukshunder

2018

Rasevinnere utstilling 2018

Mestvinnende brukshunder 2018

Allsidighetsspanielen 2018

2017

Rasevinnere utstilling 2017

Mestvinnende brukshunder 2017

Årets allsidighetsspaniel 2017

2016
Rasevinnere 2016
Årets veteran 2016
Mestvinnende_brukshunder 2016
Årets allsidighetsspaniel 2016
2015
Årets spaniel 2015
Rasevinnere 2015
Årets veteran 2015
Årets allsidighetsspaniels 2015
Årets brukshunder 2015
2014
Årets brukshunder 2014
Årets allsidighetsspaniels 2014
Årets spaniel 2014
Rasevinner 2014
Årets veteran 2014
2013
Årets brukshunder 2013
Årets allsidighetsspaniels 2013
Årets spaniel 2013
Årets veteran 2013
Rasevinnere 2013
2012
Årets brukshunder 2012
Årets spaniel 2012
Årets veteran 2012
Årets rasevinnere 2012
2011
Årets brukshunder 2011
Årets spaniel 2011
Årets veteran 2011
Årets rasevinnere 2011
2010
Årets brukshunder 2010
Årets spaniel 2010
Årets veteran 2010
Årets rasevinnere 2010
2009
Årets brukshunder 2009
Årets spaniel 2009
Årets veteran 2009
Årets rasevinnere 2009
2008
Årets brukshunder 2008
Årets spaniels 2008
Årets veteran 2008
Årets rasevinnere 2008
2007
Årets brukshunder 2007
Årets spaniel 2007
Årets veteran 2007
Årets veteraner alle 2007
Årets rasevinnere 2007

2006:
Årets brukshunder 2006
Årets spaniel 2006
Årets veteran 2006
Årets veteran alle raser 2006 
Årets rasevinnere 2006

2005:
Årets brukshunder 2005
Årets spaniel 2005
Årets veteran 2005
Årets raseveteraner 2005 
Årets rasevinnere 2005
2004:
Årets brukshunder 2004
Årets spaniel 2004
Årets rasevinnere 2004
Årets veteran 2004
Årets raseveteran 2004

2003:
Årets brukshunder 2003
Årets spaniel 2003
Årets rasevinnere 2003
Årets veteran 2003

2002:
Årets spaniel 2002
Årets veteran 2002
Årets rasevinnere 2002
Årets raseveteraner 2002
 
Rasespesifikke avlsstrategier (RAS)