Dokumenter

Lover, forskrifter og retningslinjer
Avdelingene
RS dokumenter og referat

HS – Protokoller

Skjemaer
Diverse
Resultater

2017

Mestvinnende brukshunder 2017

Årets allsidighetsspaniel 2017
Rasevinner2017 pr 160717 amc
Rasevinner2017 pr 160717 cocker
Rasevinner2017 pr 160717 ess
Rasevinner2017 pr 160717 welsh
Rasevinner2017 pr 160717 øvrige spaniels

2016
Rasevinnere 2016
Årets veteran 2016
Mestvinnende_brukshunder_2016-endelig_liste
Årets allsidighetsspaniel 2016-endelig_liste

2015
Årets spaniel 2015
Rasevinnere 2015
Årets veteran 2015
Årets allsidighetsspaniels 2015
Årets brukshunder 2015

2014
Årets brukshunder 2014
Årets allsidighetsspaniels 2014
Årets spaniel 2014
Rasevinner 2014
Årets veteran 2014

2013
Årets brukshunder 2013
Årets allsidighetsspaniels 2013
Årets spaniel 2013
Årets veteran 2013
Rasevinnere 2013

Rasespesifikke avlsstrategier (RAS)