Nyheter

Æres den som æres bør

19 Apr, 2021

Kategorier:
img

Noen påstår at frivilligheten er i ferd med «å dø ut». Folk i dag har ikke tid sies det. Det er en påstand vi vil imøtegå.  I Norsk Spaniel Klub har vi tro på at tydelig definerte oppgaver og et miljø som viser takknemlig bidrar til at medlemmer fortsatt stiller opp for klubben vår.

ÆRES DEN SOM ÆRES BØR

Norsk Spaniel Klub er basert på frivillig innsats. Klubbens medlemmer stiller opp med sin kompetanse og frivillighet og løser utallige oppgaver. Det handler om alt fra å arrangere kurs, utstillinger, prøver, samlinger for medlemmer, lage Våre Spaniels, oppdaterte hjemmesider/Facebooksider, legge til rette for styrearbeid, føre regnskap ++++. Vi er takknemlige for at vi har så mange dyktige og ivrige spanielfolk.

Vi har to ordner for å hedre våre frivillige:

ÆRESMEDLEMSKAP
deles ut til medlemmer som har gjort en helt særskilt innsats for Norsk Spaniel Klub gjennom en årrekke.  Har du forslag til æresmedlemmer sendes forslaget til Ordenskomiteen. Det er klubbens representantskap som tildeler æresmedlemskap. Forslagsfristen er 1 mars.

Æresmedlemmer (pr april 2021):

Rolf Solheim

Terje Johnsen

Willy Sjøstrøm

Inger Handegård

DEN GYLDE SPANIEL
gis til medlemmer som over lengre tid har gjort en ekstraordinær innsats for klubben.

Har du forslag til medlemmer du syntes enten bør bli æresmedlem eller tildeles Den Gyldne Spaniel
send et begrunnet forslag til ordenskomiteen. (ordenskomiteen@spaniels.org) Frist for å sende inn
forslag er innen utgangen av februar.

Medlemmer som har mottatt Den Gyldne Spaniel (pr april 2021)

Østfold:

Anne L Buvik

Vibeke M Kvisler

Oslo/Akershus:

Knut Framstad

Wenche Farstad

Rigmor Schau

Heidi Fosberg

Arild Stenbråten

Ellen Getz Wold

Kari Knudsen

Vestfold:

Frank Bjerklund

Stig Arne Kjellevold

Per Løkken

Telemark:

Snorre Aslaksen

Willy Sjøstrøm

Anne Lise og Anund Nystrand

Agder:

Inger C Neset

Rogaland:

Eva Bjelland

Tor Magne Gramstad

Hordaland:

Else Grindheim

Sogn og Fjordane:

Inger Handegård

Trøndelag:

Tone Gausdal

Vidar Sagmyr