Prøver og regelverk

Gjeldende regelverk for jaktprøver finner du HER.
Regelverk for Working Test finner du HER.

Jaktanleggsprøve
Hensikten med jaktanleggsprøven (JAL) er å prøve om hunden er i besittelse av de for rasene rasetypiske egenskaper og jaktanlegg. Det er ingen klasseinndeling for jaktanleggsprøve for spaniels men hunden må være fylt ni måneder den dagen den starter.

En jaktanleggsprøve består av tre elementer: Tilgjengelighetsprøve, Vannarbeid, og Feltarbeid.

Tilgjengelighetsprøve – Bedømmelse bestått/ikke bestått En spaniel skal være åpen og tilgjengelig, ikke være sky og aldri aggressiv

Vannarbeid – Formålet med øvelsen er å prøve hundens vannpasjon, svømmeteknikk og evne til å finne og apportere dødt eller skadet vilt som har falt i vann.

Feltarbeid – Jaktanleggsprøvens feltarbeid skal så langt mulig etterligne praktisk jakt med spaniel, med det unntaket at det ikke felles vilt og at apportarbeidet gjøres med dummy. Terrenget skal være egnet for spanieljakt, men kan gjerne være uten betydelig viltbestand. Hundene skal i størst mulig grad prøves på terrengavsnitt som ikke har blitt brukt av tidligere hund. Dommeren kan velge å skyte selv, eller ha med en skytter som følger ekvipasjen som prøves. Det skal brukes hagle med løsammunisjon eller startpistol. Hundene bedømmes for sitt felt- og apportarbeid.

Jaktanleggsprøven bedømmes som bestått/ikke bestått. Det gis likevel poeng i de forskjellige øvelsesmomentene. Poengene er ment brukt som støtte for avlsarbeidet og som treningsmål. Det gis poeng etter en skala fra 0-5 for hvert av de prøvede momentene.

Regelverket for JAL, apport- og jaktprøver finner man på NKK sine nettsider, det kan være lurt å ta en titt i regelverket før man starter på eller trener mot en prøve, der er de forskjellige øvelsene og momentene godt beskrevet.

Jaktprøveregler for spaniels

Vannapportprøve
Hensikten med øvelsen er å prøve hundens vannpasjon, svømmeteknikk og evne til å finne og apportere dødt eller skadet vilt som har falt i vann. Vannapportprøven fungerer som kvalifisering for start på jaktprøve for spaniels. Hunden må være fylt ni måneder den dagen den starter.

Ved vannapportprøve er det to klasser og er livsvarig for den klassen hunden har bestått.

Begynnerklasse (BK): en vannprøve som kvalifiserer for start på Jaktprøve i begynnerklasse.
Fellesklasse (FK): en vannprøve som kvalifiserer for start på jaktprøve i åpen klasse og elite klasse.

Jaktprøve
Jaktprøven skal så langt som mulig legges opp som praktisk jakt, utøvet i god sportslig ånd, på matnyttig vilt som er relevant for spanielrasene.

Feltprøven skal gjennomføres på en måte som er så nær praktisk spanieljakt som mulig.

Normalt er det ønskelig for premiering at hunden har støtt vilt, vist ro i oppflukt/utsprang og skudd, og at nyskutt vilt har blitt apportert. I Norge er imidlertid tilgangen på terreng med en rik viltbestand hvor det gis anledning til felling, begrenset. Dette medfører at det ikke kan settes et absolutt krav om felling av vilt med påfølgende apport av varmt vilt. Det er likevel en forutsetning for premiering i alle klasser og premiegrader at hunden under feltarbeidet har funnet og støtt jaktbart vilt, at det er løsnet skudd, at hunden har vist ro i skudd og oppflukt/utsprang, og at hunden har vist bestått kastapport.

Ved jaktprøve for spaniels er det fire klasser: Begynnerklasse (BK), Åpen klasse (AK), Eliteklasse (EK), og Vinnerklasse (VK). Prøven kan arrangeres som bevegelig prøve når den arrangeres på naturlig eller utsatt vilt med mulighet for felling.

Begynner klasse (BK): For hunder som har bestått Vannapportprøve for klassen eller høyere klasse, og som tidligere ikke har oppnådd 1.premie i klassen. Hund som har oppnådd 1.premie i klassen kan likevel delta i klassen resten av kalenderåret. Hund som har oppnådd 1.premie i klassen, og som deretter har startet i AK, kan ikke starte i BK. Hunden må være fylt ni måneder den dagen den starter.

Åpen klasse (AK): For hunder som har bestått vannapportprøve for klassen, og som tidligere ikke har oppnådd nødvendige resultater i AK for opprykk til EK. Hund som har oppnådd kvalifiserende resultat for start i EK, kan likevel delta i AK resten av kalenderåret. Hund som har oppnådd kvalifiserende resultat for start i EK, og som deretter har startet i EK, kan ikke starte i AK. Hunden må være fylt ni måneder den dagen den starter.

Eliteklasse (EK): For hunder som har bestått vannapportprøve for klassen, og som har oppnådd enten én 1AK med felling og apport av nyskutt vilt ved tidligere eller pågående norsk jaktprøve, eller to ganger 1AK uten felling ved norsk jaktprøve. Både norskeid og svenskeid hund som har oppnådd 1AK på svensk prøve, er direkte kvalifisert for start i norsk EK.

Vinnerklasse (VK): Ved Norgesmesterskapet arrangeres EK som vinnerklasse med konkurransebedømming. Kvalifikasjonskravene er de samme som for start i EK.

Jaktchampionat – NJCH:
Tre ganger 1. premie i EK ved NSKs jaktprøver i Norge for minst to forskjellige dommere.
Minst én av disse premieringene må oppnås med felling og apport av nyskutt vilt.
Hund som er plassert som 1.VK med CERT (vinner av Spanielmesterskapet) trenger bare én 1EK i tillegg.
Minst sufficient på utstilling i Norge ved fylte 24 måneder eller senere.

Årets jaktspaniel:
Fra og med 1997 har Norsk Spaniel Klub kåret årets beste spaniel på jaktprøver. Det er bare resultater fra norske jaktprøver som teller. De siste årene har det vært en økende interesse for jaktprøver og kvaliteten på hundene som deltar er nå meget god.

Terminliste for alle typer jaktprøver arrangert av Norsk Spaniel Klub:
Oppdatert terminliste for alle prøvetyper finner du på kennelklubbens hjemmeside www.nkk.no
Vanligvis legges årets terminliste ut rett over nyttår.

Working Test
Norsk Spaniel Klub har utarbeidet et regelverk og bedømmingsskjema for Working Test (WT). Dette er en uoffisiell konkurranseform hvor man kan teste jaktlydigheten hos sin spaniel, uten at hunden trenger å finne vilt. Det brukes kun dummy under denne testen. Formålet med WT er på sikt å rangere hunden ut fra søk, temperament, markeringsevne, nesebruk, initiativ og myke grep. Førerens innsats skal kun sees på som et supplement til hundens egenskaper. Bedømmelsen skjer ved hjelp av en poengskala med 0-20 poeng på hver av postene.

Working Tester kan arrangeres av alle NSK sine avdelinger, og jaktkomiteen ønsker at avdelingene melder inn til  når de skal arrangere Working Test for å tilby en oversikt over arrangementer til medlemmene. 

Regelverk for Working Test finnes HER
Bedømmingsskjema finnes HER.