Nyheter

Webinar om den nye forskriften som omhandler hundeavl

27 Jul, 2023

Kategorier:
img

Som tidligere bekjentgjort inviterer vi til webinar om den nye forskriften som omhandler hundeavl.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzFiMzJjOGMtNDY1ZC00Mzk5LTkyMDMtZjgyYjA2YjExNDg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221a5ebaf8-20c9-435f-812a-8ebea6a1d74d%22%2c%22Oid%22%3a%22a7f3c307-8f43-4b83-9be0-be4540be6e52%22%7d

Tidspunkt for webinaret er onsdag 9.august kl 20.00.

Vedlegg:

Forskrift

Høringsbrev

Vi legger nå ut Mattilsynets forslag til høringsbrev og forskrift.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at det har vært gjennomført flere høringer og at det dermed foreligger flere utkast. Det som vedlegges er siste versjon jfr Mattilsynet.no.

 

Fortsatt god sommer!

Norsk Spaniel Klub

Kari Knudsen

leder

Siste nytt