Nyheter

Tid for juleannonser

19 Oct, 2015

Kategorier: Våre Spaniels
img

Norsk Spaniel Klub har tradisjon for hyggelige juleannonser fra oppdrettere og medlemmer i Våre spaniels nr 4. Som annonsert på nettsiden og i bladet, er fristen for innsending av juleannonser og stoff til Våre spaniels 1. november. Annonsene må leveres ferdig utformet i pdf-format.

Annonsepriser for medlemmer og oppdrettere er 400 kr for en halv side og 650 kr for en hel side. Prisen for to oppslagssider er 1200 kr. Kommersielle annonser fra medlemmer koster 1500 kr pr helside og 800 kr for en halv side. Kommersielle annonser for ikke-medlemmer koster 3500 kr for en helside og 2000 kr for en halv side. Alle annonser skal forhåndsbetales innen leveringsfristen til NSK v/Lierfoss regnskap på konto nummer 7874.05.74980.

Ta kontakt med redaktor@spaniels.org ved spørsmål.

god jul