Nyheter

Bli med og verv nye NSK-medlemmer!

Nå er det tid for vervekampanje.

Norsk-Spaniel-Klub-verveMålet for kampanjen er en medlemsvekst på 250 medlemmer innen utgangen av 2015. Stor takk til avdeling Trøndelag lar oss benytte den flotte vervebrosjyren. Brosjyrene vil i første omgang sendes ut til avdelingene og klubbens oppdrettere. Ønsker du å få tilsendt vervebrosjyren kontakt enten din avdelingen eller NSKs medlemsbutikk på bestilling@spaniels.org.
En vellykket kampanje avhenger av at klubbens medlemmer stiller opp. Som motivasjon har vi satt opp følgende bonuser/premie: Oppdrettere som rekrutterer valpekjøpere får ved 5 medlemmer en fri påmeldingsavgift enten på Hovedutstillingen eller en av klubbens prøver. Ved 10 medlemmer gratis 1/2 sideannonse i VS Når avdelinger rekrutterer medlemmer får de 25 prosent av medlemsavgiften i rekrutteringsåret. Alle medlemmer som rekrutterer er med i en vervekonkurranse. Premien er ett års forbruk av fôr for en hund. Konkurransen går fram til desember 2015. Vi vil på Hovedutstillingen 2015 kunngjøre de 3 som ligger best an og påskjønne disse. Verveskjema for medlemmer og oppdrettere finner du her! Vi håper du er med og verver flere medlemmer til NSK-fellesskapet!