Nyheter

Representantskapsmøtet er flyttet til helgen 5. til 7. mai

27 Feb, 2017

img

Representantskapsmøtet for Norsk Spaniel Klub er flyttet til helgen 5. til 7. mai 2017.

Det er flere årsaker til at møtet er flyttet, blant annet har de nye faktureringsrutinene hos NKK skapt problemer når det gjelder fastsettelse av det korrekte medlemsantallet. Det gjøres nå en jobb for å avklare dette.

Innkalling til møtes sendes til delegatene 7. april og legges samtidig ut på

spaniels.org.

Forslagsfristen som både gjelder saker til behandling og kandidater til valget er 1. mars.

Det bes om forståelse for at møtet er flyttet, og vi beklager de uleiligheter det eventuelt skaper.

På vegne av ordførerskapet og hovedstyret
Kari Knudsen

[caption id="attachment_2575" align="alignnone" width="300"]

Foto Christina Sepulveda[/caption]