Nyheter

Invitasjon til seminar om spanielhelse

img

Er du opptatt av at morgendagens spaniels skal være rasetypiske, sunne og friske?

Da håper vi har at du har satt av lørdag 6. mai og kommer på Norsk Spaniel Klubs seminar hvor vi har satt

RAS-dokumenter, NSKs Avlsretningslinjer og Helseundersøkelsen på dagsorden. RAS står for rasespesifikke avlsstrategier.

På fjorårets representantskapsmøte framkom det et ønske om en gjennomgang av nevnte dokumenter. Hovedstyret har tatt den utfordringen og inviterer alle NSK-medlemmer til denne drøftingen. På møtet vil vi som sagt fordype oss RAS-dokumentene og klubbens avlsretningslinjer og se disse i sammenheng med resultatene fra helseundersøkelsen.

Et spørsmål vi ønsker å få svar på er om helseundersøkelsen gir informasjon som bør medføre endring av NSKs avlsretningslinjer.

Tidspunkt: Lørdag 6. mai kl 10 – 14

Sted: Comfort RunWay, Hans Gaardersvei 26, 2030 Gardermoen.

Vi ser frem til å se deg, velkommen!

På vegne av NSKs Hovedstyre

Kari Knudsen
leder

 Illustrasjonsbilder: Foto: Laila Bruun