Nyheter

Jaktprøveregler for spaniel

13 Aug, 2020

Kategorier: Jakt, Nyheter, Nyheter, Regelverk
img

Det arbeides med å få laget nye jaktprøveregler for spaniels, noe som har tatt lengre tid enn først antatt. På grunn av hundesykdommen i fjor og koronaviruset i år så har arbeidet blitt utsatt. Ny forventet tid for ferdigstilling og publisering av regler blir 2022. Derfor er gjeldende regelverk å finne HER. Man kan altså se bort fra "gyldig til 31.12.2019", inntil annet er publisert.

I hovedsak dreier de ventede endringene seg om jaktanleggsprøvedelen. Vi kan vente oss to varianter av jaktanleggsprøven (JAL), blant annet nye JAL2 som blir et alternativ til jaktanleggsprøven slik den er i dag. Øvrige endringer/presisjoner i regelverket kan også forventes, men av mindre karakter.

Siste nytt