Nyheter

Poengskala for årets mestvinnende brukshunder er justert

10 Sep, 2020

Kategorier:
img

Ny poengskala i regelverk for eliteklasse blodspor er bakgrunnen for justeringen.

I fjor kunne man oppnå maks 78 poeng i eliteklasse blodspor, i år kan man oppnå 100 poeng. Poengskalaen er omregnet proporsjonalt og justert i forhold til dette. Når det gjelder selve tabellen og vektingen mellom de ulike grenene er ingen ting endret. Eksisterende poengtabell ble utarbeidet av en komitè satt ned av hovedstyret og ble gjort gjeldende fra og med 1. januar 2019.

Den nye poengskalaen finner du under fanen dokumenter - skjemaer: https://spaniels.org/dokumenter/