Nyheter

Oppdretter eller valpekjøper?

12 Jul, 2020

Kategorier:
img

Alle kull som ligger på klubbens hjemmeside/valpeformidling tilfredstiller klubbens avlsretningslinjer. Problemet er at alt for få kull meldes inn til klubben slik at det er vanskelig for nye kjøpere å finne fram til de seriøse oppdretterne.

Kjære spaniel-oppdretter!

I disse korona-tider er etterspørselen etter valper stor, dette gjelder også spanielvalper. Hovedstyret vi vet at både oppdrettere og valpekjøpere er frustrerte over at det ikke er lett for fremtidige spanieleiere å finne valper/kull der foreldredyrene til valpene tilfredstiller de krav som klubben stiller i sine avlsretningslinjer. Andre nettsteder formidler spanielkull der foreldredyrene bl.a. ikke har de nødvendige helseundersøkelser og der prisen ofte ligger høyt over det som seriøse oppdrettere tar for sine valper.

Alle kull som legges ut på hjemmesiden vår www.spaniels.org tilfredstiller klubbens avlsretningslinjer. Valpeformidler Laila Røneid legger fortløpende ut de valpekullene som meldes inn og som tilfredstiller kravene og hun fjerner også kullene når hun får melding om at valpene er solgt.  Vi vet at valpeformidlingen tidligere ikke har fungert optimalt, men mye skjedd og vi ber deg som er medlem i klubben og som er oppdretter om å bruke valpeformidlingen. Du kan legg ut planlagte kull og du kan endre annonsen eller legge ut ny annonse når kullet er født. Dersom alle av våre oppdrettere hadde meldt inn kullene sine hadde vi enkelt kunne henvise til  spaniels.org/valpeformidlingen både ved direkte henvendelser og i annonser.

Kom igjen, gi hjemmesiden og valpeformidlingen en sjanse! Vi i HS skal sørge for at det gjøres kjent at hjemmesiden vår er stedet der valpekjøpere kan finne for formidling av spanielvalper fra seriøse oppdrettere. Send inn ditt planlagte eller fødte kull på mail til valpeformidlingen: kull@spaniels.org

Klubben vi vil informere mer om  klubbens avlsretningslinjer og hvorfor disse er så viktige i avlsarbeidet og for den nye spanieleieren.

Fortsatt god sommer!
På vegne an NSKs hovedstyre
Kari Knudsen
leder