Nyheter

Oppdatert oppdretterliste

04 Dec, 2017

Kategorier:
img

I forbindelse med vår nye nettside ønsker vi også å oppdatere oppdretterlisten. Alle som står på oppdretterlisten vil motta en henvendelse fra HS hvor de blir bedt om å oppdatere info ved å sende inn det nye søknadsskjemaet. Oppdrettere som oppfyller kravene, men ikke står på oppdretterlisten, oppfordrer  vi å sende inn søknadsskjemaet via avdelingen. 

Dere finner den nye oppdretterlisten her