Nyheter

Nytt fra HS - RS utsettes

18 Mar, 2020

Kategorier:
img

HS hadde telefonmøte 17.03.2020 og behandlet to saker:
Sak 20/2019 Gjennomføring av RS 2020

Sak 20/2019 Gjennomføring av RS 2020
Hovedstyret har i telefonmøte vedtatt enstemmig å utsette RS i påvente av utviklingen av koronasituasjonen. Ny beslutning vil senest bli tatt 1. juli, gitt at det ikke er en endring i situasjonen. Vedtaket er gjort med hjemmel i infoskriv fra NKK datert 12.mars 2020 og omhandler tiltak for å hindre spredning av korona-viruset.
Innkalling til nytt RS vil skje i henhold til NSKs Lover. Datoen varsles 8 uker i forkant og innkalling med papirer sendes ut 4 uker før.