Nyheter

Resultatservice JAL, apport og jaktprøver

08 May, 2018

Kategorier: Jakt
img

Det er opprettet lister og tabeller over godkjente resultater fra Jaktanleggs-, apport-, og jaktprøvene på NSK sine nettsider. De resultater som foreligger er fra 2017. De vil bli oppdatert fremover for kommende sesong når resultatene foreligger. Link til oversikten finner man på  DENNE siden, samt tabell som oppsummerer premieringer på de norske jaktprøvene.