Nyheter

Jaktprøvereglene gjelder ut 2020

18 Mar, 2020

img

HS møte 17.03.2020: Sak 21/2019 Forsinkelse revisjon av prøvereglement/spanielprøver

Sak 21/2019 Forsinkelse revisjon av prøvereglement/spanielprøver
Revisjon av prøvereglement/spanielprøver er forsinket og dagens situasjon vil gjøre det umulig å fullføre revisjonsprosessen nå. Hovedstyret har vedtatt at dagens prøvereglement – med revisjonsdato 31.12.2019 også er gjeldende for 2020-sesongen. Det betyr at ordningen med todeling av jaktannlegssprøven (JAL) først vil tre i kraft fra 01.01.2021.