Nyheter

Høring - utdanningsregler NKK trinn 3 instruktører

16 Jun, 2020

Kategorier:
img

Det er ønskelig med tilbakemelding på utdanningsreglene så snart som mulig, men senest innen 15.september 2020. 

NKKs sportshundkomite vedtok i sak 41/19 å nedsette en arbeidsgruppe bestående av medlemmer på tvers av fagfelt, som innen 1. juni 2020 skulle ha utarbeidet utkast til utdanningsregler for trinn III instruktører. Liv McDowell ble valgt som leder for gruppen, de øvrige forslag til kandidater forespørres. Gruppen sto fritt til å trekke veksler på ressurser utenfor gruppen der de måtte finne det nødvendig.

Gruppen besto av Liv McDowell (leder), Christian Flørenes, Roar Kjønstad og Inger Østlie.

Utdanningskort utarbeides når utdanningsreglene er klare. Det er derfor ikke utarbeidet eget forslag til disse.

Det er ønskelig med tilbakemelding på utdanningsreglene så snart som mulig, men senest innen 15.september 2020.

Høringssvaret sendes adm@nkk.no 

Utkast til nye utdanningsregler finner du ved å trykke her