Nyheter

Helseundersøkelsen 2022-23

17 Dec, 2022

Kategorier:
img

NSK gjennomfører nå i samarbeid med NMBU (Veterinærhøyskolen) og Norsk Kennel Klub en nettbasert helseundersøkelse. Vi oppfordrer ALLE spanieleiere om å bli med!

Kjære spaniel-eier!

Norsk Spaniel Klub gjennomfører nå i samarbeid med NMBU (Veterinærhøyskolen) og Norsk Kennel
Klub en nettbasert helseundersøkelse. Vi gjennomførte i 2016 en tilsvarende helseundersøkelse.
Helseundersøkelsen er for alle spanielrasene i gruppe 8 og du finner her en link for amerikanske
cocker spaniel, cocker spaniel, engelsk springer spaniel, welsh springer spaniel og en felles linke for
det vi betegner som De øvrige spanielrasene. De øvrige spanielrasene er clumber spaniel, field
spaniel, irsk vannspaniel og sussex spaniel. NB I Våre Spaniels står det at helseundersøkelsen ikke
omfatter clumber spaniel, field spaniel, irsk vannspaniel og sussex spaniel. Det er feil. Det er felles
link/spørreskjema for disse rasene. Det står også i Våre Spaniels at vi vil jobbe med å få til en felles
nordisk helseundersøkelse for hver av disse rasene. Det arbeidet fortsetter.
Nå håper vi at du er med på helseundersøkelsen ved å klikke på linken du finner her og svarer på
spørsmålene. Det vil gi oss nyttig informasjon for arbeidet med å sikre en god spanielhelse også i
framtiden.

Takk for at du er med!

Kari Knudsen
leder
Norsk spaniel Klub

Linker til helseundersøkelsen finner du under her

Cocker spaniel:

https://nettskjema.no/a/303072

Engelsk springer spaniel:

https://nettskjema.no/a/294446

Amerikansk cocker spaniel:

https://nettskjema.no/a/294448

Welsh springer spaniel:

https://nettskjema.no/a/294447

De øvrige spanielrasene:

https://nettskjema.no/a/294445

Siste nytt