Nyheter

Er du/ har du lyst å bli instruktør?

15 Jul, 2022

Kategorier:
img

Norsk Kennel Klub har utarbeidet utdanningsplaner for en ensartet instruktørutdannelse. Trinn I er grunnutdanningen og trinn I instruktører kan holde valpekurs og grunnkurs.

NSK ved brukshundkomiteen arbeider med å lage en mal for valpekurs/grunnkurs som kan passe spaniels. Kurset vil først og fremst rette seg mot familiehunden, hverdagslydighet og aktiviteter i hverdagen, men samtidig også inneholde grunnferdigheter som kan bygges videre på for de som ønsker å bruke hunden til jakt eller ulike hundesporter.

Håpet et å få malen/studieplanen godtkjent av NKK og Studieforbundet Natur og Miljø. Ved å arrangere kurs gjennom studieforbundet får man et tilskudd som pr. dags dato er kr. 100 pr time med instruktør. Så det er gode penger å hente for de arrangerende klubbene. Krav til instruktørene som skal holde kursene er at de er minimum NKK Trinn I instruktører.

Liste over alle godkjente instruktører ligger på hjemmesiden til NKK. Listen er dessverre ikke helt à jour og NSK har ingen oversikt over hvem som er aktive spanieleiere og kan tenke seg å holde kurs for avdelingene. Norsk Spaniel Klub vil derfor lage en liste over NKK-godkjente ”spaniel-instruktører” på sin hjemmeside. For at denne skal lages er vi avhengig av tilbakemeldinger fra avdelingene. Du som er NKK-instruktør bør melde i fra til din avdeling, slik at avdelingen igjen kan melde fra til HS og webmaster. Fristen for første gangs oppdatering av listen er satt til 15. september 2022.Tittelen instruktør er ingen beskyttet tittel
Hvem som helst kan kalle seg instruktør og det finnes mange ulike utdannelser ulike steder med ulike krav for å få bestått. Norsk Kennel Klub har utarbeidet utdanningsplaner for en ensartet instruktørutdannelse som kan brukes i medlemsklubbene. Alle starter med Trinn I og så kan man videreutdanne seg til Trinn II innen de ulike sektorene: brukshundarbeid, agility, lydighet, RIK og jakt. Trinn III instruktørene er trinn II instruktører som er bemyndiget til å utdanne nye NKK-instruktører. Trinn I instruktørene kan dømme appellmerkeprøven i lydighet (bronsemerke).

For å delta på NKKs instruktørkurs trinn I - Grunnopplæring av hund - må man ha oppfylt en del krav. Man må bl.a. være anbefalt av sin lokale klubb. Klubben skal derfor ha god kjennskap til medlemmer som ønsker en slik anbefaling. I tillegg må man ha oppnådd resultater med egen hund. Noen alternativ er: NBF: Godkjent resultat i Brukshund kl C, 2. premie i lydighet klasse II eller LP1 tittel, 2. premie i rallylydighet klasse 2 eller RL1 tittel, deltatt i klasse II agility, 2. premie på fugl-/ hare- eller elghundprøve eller trent og ført fram 2 hunder til viltsporchampionat.

Selve kurset er på 60 timer, og avsluttes med skriftlig, muntlig og praktisk eksamen. Alle tre må bestås for at utdanningen skal godkjennes. Deltaker skal også gjennomføre minst 20 timer hjelpeinstruksjon under godkjent NKK instruktør før eksamen kan avlegges.

Den skriftlige eksamensoppgaven består av 40 avkryssningsoppgaver. Muntlig eksamen skal utføres som en teoretisk leksjon, for minimum 3 elever (som også vil bli undervist i den praktiske eksamensoppgaven). Man må vise at man kan bygge opp øvelser etter øvelses- og momentlæra, at har forståelse for hvordan man kan bygge opp en hund, og viktigheten av å tilpasse opplæringen etter hundens egenart og alder. Man må kunne uttrykke seg forståelig, og vise til praktiske eksempler. Man må også kunne beherske vanlige hjelpemidler i ”klasserommet”.

Fungerer man ikke som instruktør på godkjent kurs/trening for NKK eller en medlemsklubb innenfor en periode på 3 år, mister man sin bemyndigelse som instruktør. Det er derfor viktig at du som er godkjent instruktør passer på å kunne bekrefte fra hundeklubben at du har holdt kurs.

Siste nytt