Nyheter

Husk å sende inn dine resultater til årets mestvinnende brukshunder

01 Dec, 2014

Kategorier: Bruks, Nyheter

Det arrangeres mange brukshundprøver i løpet av året, og NSK har ikke fullstendig oversikt over alle spaniels som deltar. For å få registrert resultatene dine må du selv fylle ut og sende inn skjema. Her finner du skjema, statutter og poengtabell som gjelder for 2014. Det er moro om så mange som mulig sender inn sine resultater, slik at brukshundkomiteen får en liten oversikt over hvor mange aktive innen de ulike grenene klubben har. Det spiller ingen rolle om du har bare ett resultatv fra laveste klasse. Med på lista blir du uansett. Dette er eneste måten vi kan få en oversikt over aktiviteten blandt klubbens mange medlemmer på. Har du spørsmål eller trenger hjelp til å fylle ut skjemaet, så sender du en mail til Ellen Getz Wold ellengw@online.no

Siste frist for innsending av resultater er alltid 31. desember - men du bør ikke vente til siste dag før du sender inn.

2014 Poengskala brukshund     2014 Statutter brukshund     2014-resultatskjema