Nyheter

Siste nytt om korona

02 Apr, 2020

Kategorier:
img

Det er i skrivende stund IKKE åpnet opp for å arrangere bevegelige blodsporprøver.

Siste nytt tirsdag 7. april kl 13.00

Siste nytt søndag 5. april kl 14.00

Kjære medlem!
Vi vet at det er medlemmer som brenner etter å komme i gang med hundeaktiviteter og det er bra. Samtidig er «verden ute av lage» og før Norsk Spaniel Klub åpner for begrenset aktivitet må vi vi vite at dette er forsvarlig i forhold til korona-smitte. Et lite hjertesukk: Nå er det ikke tid for å fremme sær-interesser, men vi må stå sammen i kampen mot korona-pandemien».

Hovedstyret i Norsk Spaniel Klub har berammet telefonmøte 2.påskedag og vi vil drøfte mulighet for begrenset aktivitet. Tiden frem til møtet vil vi benytte til å utarbeide retningslinjer for eventuell begrenset aktivitet.

På vegne av hovedstyret i Norsk Spaniel Klub ønskes dere alle god påske!

Kari Knudsen

Leder

Norsk Spaniel Klub

Siste nytt fredag 3. april kl. 19.00
Norsk Kennel Klub har  gått ut med informasjon om at det er opp til klubber og forbund å avgjøre om det skal være begrenset aktivitet. Saken drøftes nå i klubbens ledergruppe og hovedstyret. Det vil foreligge et vedtak søndag kveld.

Kari

Kjære NSK-medlem!
Det går rykter om at det er åpnet for å arrangere bevegelige blodsporprøver. Dettte medfører IKKE riktighet. Saken er sjekket ut med leder i NKKs Jakthundkomite Jostein Dahle. Hovedstyret vil sørge for at dere blir oppdatert når det skjer endringer i NKKs korona-tiltak.

Som leder av Norsk Spaniel Klub vil jeg benytte anledningen til å takke alle våre medlemmer som lojalt støtter opp om korona-dugnaden. Nå er det virkelig en glede å ha en eller flere muntre spaniels i huset.

Ta godt vare på hverandre!

Setskog 2.april 2020
Kari Knudsen
leder
Norsk Spaniel Klub