Nyheter

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i NSK avd. Buskerud

31 Jan, 2017

img

I forbindelse med revitalisering av Norsk Spaniel Klub avd. Buskerud innkalles det til ekstraordinært årsmøte

Tid: Mandag 20. februar kl. 19.00

Sted: Marche, St. Hallvards vei, 3414 Lier, E18 mot Oslo

Innkallingen gjøres i henhold til Norsk Spaniel Klubs lover Paragraf 4.4 omhandler avdelinger. Det henvises spesielt til punkt E som omhandler Ekstraordinært årsmøte og punkt D som omhandler årsmøtet. Alle medlemmer bosatt i Buskerud fylke som har betalt medlemskontingent for 2017 har stemmerett. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke er mulig å komme med benkeforslag på møtet.


Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste

  2. Konstituering


Valg av møteleder

Valg av referent og to til å undertegne protokollen

Valg av tellekorps

 

  1. Vedtak om revitalisering av avdelingen


Årsmøtet fatter vedtak om at NSK avdeling Buskerud skal velge styre revitaliseres

 

  1. Valg


I denne prosessen er det Norsk Spaniel Klubs hovedstyre som fungerer som valgkomite og det framlegges følgende forslag:

 

Styret:

Leder: Marlene Holm (velges for 2 år)

Nestleder: Trine Svartås (velges for 1 år)

Styremedlem: Torhild Gjelsvik Paulsen (velges for 2 år)

Varamedlem: Ingunn Ansok Fagervold (velges for 1 år)

Varamedlem: Jan Aage Wessel (velges for 2 år)

 

For å sikre kontinuitet i styret foreslås det at nestleder velges for ett år og ett av varamedlemmene velges for to år.

 

Avdelingens representanter til Norsk Spaniel Klubs representantskapsmøte

Marlene Holm

Trine Svartås

Vararepresentanter:

Torhild Gjelsvik Paulsen
Valgkomite:

Jonny Olsen (velges for 2 år)

 

Vi mangler medlemmer til valgkomiteen og ber om at dere kommer med forslag innen torsdag 16. februar til leder@spaniels.org. NB! Har du lyst til å gjøre en innsats for klubben er du mer enn velkommen til å foreslå deg selv.

Det vil bli servert kaffe og vafler!

Velkommen!
Setskog 30. januar 2017

På vegne av Norsk Spaniel Klubs Hovedstyre

 

Kari Knudsen
leder