Nyheter

Program for RS-helgen

img

Innlegget ble redigert 27. februar 2017:

Representantskapsmøtet for Norsk Spaniel Klub er flyttet til helgen 5. til 7. mai.

Det er flere årsaker til at møtet er flyttet, blant har de nye faktureringsrutinene hos NKK skapt problemer når det gjelder fastsettelse av det korrekt medlemsantallet. Det gjøres nå en jobb for å avklare dette.

Innkalling til møtes sendes til delegatene 7. april og legges samtidig ut på

spaniels.org.

Forslagsfristen som både gjelder saker til behandling og kandidater til valget er 1.mars.

Det bes om forståelse for at møtet er flyttet og vi beklager de uleiligheter det eventuelt skaper.

På vegne av ordførerskapet og hovedstyret
Kari Knudsen

______________________________________________________________________

Hei alle sammen!
Her kommer program for RS-helgen!

FREDAG 31. MARS
Kl. 19 - 21 Ledersamling. Her vil HS presentere forslag til ny web-løsning. Vi ber også om at avdelingene kommer med innspill til saker de ønsker drøftet i dette fora innen 15.mars. Forslag til saker sendes: leder@spaniels.org.
Målgruppe for ledersamlingen er ledere og nestledere i avdelingene.

LØRDAG 1. APRIL
Kl. 10 - 14
NSK-seminar hvor vi drøfter RAS-dokumentene og Helseundersøkelsen. Seminaret er åpent for alle klubbens medlemmer.

Kl. 15 - 18
RS-forhandlinger

SØNDAG 2. APRIL
Kl. 10 - 15
RS-forhandlinger

FORSLAG RS-SAKER OG KANDIDATER TIL VALGET
Forslagsfristen for RS-saker samt å komme med forslag ti kandidater til årets valg er 1.mars. Forslag sendes leder@spaniels.org.

Når det gjelder forslag/kandidater til valgene oversender HS forslagene på kandidater til valgkomiteen. Det er opp til valgkomiteen om de inkluderer forslagene i sin innstilling eller om de settes opp som alternativt forslag til valgkomiteens innstilling.

DEN GYLDNE SPANIEL
Forslag til kandidater Den gyldne spaniel sendes ordenskomiteen@spaniels.org innen utgangen av februar.

TRIVSELPRISEN OG ÅRETS ARRANGØR
Forslag til kandidater Trivselprisen og Årets arrangør sendes leder@spaniels.org innen 1. mars.