Medlemsservice

På denne siden vil du finne svar på noen av de vanligste spørsmålene klubben får fra mennesker som er på jakt etter ny hund, og er spesielt interessert i å skaffe seg en spaniel.

1) Hvilken spanielrase burde jeg velge?
Det beror på mange momenter og er vanskelig å gi noe enkelt svar på. Hva liker man av hundetyper, hvor stor hund tiltrekkes man av, hvor mye tid kan man tenke seg å nedlegge i pelsstell, hvilke aktiviteter ønsker man primært å ha med hunden på osv. Les mer om hver enkelt rase på link til rasene. Kontakt flere oppdrettere og besøk gjerne noen også hvis du fortsatt er i tvil. Oppsøk hundeutstillinger – her kan du møte hunder og dets eiere.
2) Vi liker å gå på tur i fjellet. Da spaniels er en jakthund, vil den stikke av slik at vi ikke har kontroll på den?
Spaniels er støtende hunder, og det ligger godt nedarvet i rasene at man skal jakte sammen med sin fører. En spaniel skal jakte innenfor skuddhold, som for de fleste er ca. 30 m. Spaniels er dessuten kjent for å være svært tro mot sin fører og har stor flokktilhøriget, slik at dette er sjeldent noe problem. Det er likevel naturlig at man i dressuren også trener innkalling.
3) Er spaniels fine familiehunder?
Spaniels er kjent for sitt gode lynne og oppriktige vesen. Barn pleier å komme svært godt overens med spaniels, men alt er en tilvenningssak. Spaniels er aktive hunder og trenger som alle andre å få stimulert kropp og sjel for å fungere harmonisk i sitt hjem.
4) Er det noen forskjell på trening av tisper vs. hannhunder?
Spaniels er som gruppe ansett å være milde hunder, men de må som alle andre raser få klare meldinger på hva som er rett og galt, uansett kjønn. Den generelle oppfatningen om at hannhunder er striere enn tisper er mindre tydelig hos spaniels. Noen oppdrettere vil faktisk hevde at hannhunder er å foretrekke med hensyn til dressur.
5) Krever spanielrasene mye mosjon?
Alle hunder trenger psykisk og fysisk stimulering. Mosjonsmengde kan tilpasses for din hund og dine behov. Det er generelt viktig med jevnlig mosjon/aktivitet, noe som er med å skape en harmonisk hund. En spaniel elsker å være sammen med deg eller flokken den tilhører.
6) Har hørt at spaniels er jakthunder. Vi jakter ikke, men har lyst på en spaniel. Kan vi ha en spaniel da?
Det kan man.. Det er samme hva man bruker en spaniel til, bare den aktiviseres med noe. Alle hunder som blir pasifisert kan lett bli stresset og det vil verken hund eller eier være tjent med. Det finnes mange aktiviteter man kan ta med seg en spaniel på, se bla. på brukshundsidene til Norsk Spaniel Klub, link aktiviteter Når det er sagt, man kan godt aktivisere sin spaniel gjennom å trene på jaktmomenter, uten at man må ende opp som aktiv jeger.
7) Er det mye pelsstell på alle spaniels?
Det er forskjellig behov mellom de ulike spanielrasene når det gjelder krav til pelsstell. Generelt er det slik at jo mer pels en hund har, jo mer arbeid må man forvente. Den største forskjellen ligger allikevel hos eieren og dennes ønsker for sin hund og aktivitet. Deltar man på utstillinger, kreves det mye mer pelsstell enn om man bare skal ha en hund til familiebruk. Ta kontakt med oppdrettere av din rase for spesifikk informasjon.
8) Er det mye HD på spanielrasene og hvilken betydning har dette for hundens levevilkår?
HD (hofteleddsdysplasi) er ikke et utbredt problem på spaniels. Det varierer innenfor de ulike rasene hvor mye HD det er. På amerikansk cocker spaniel, og dernest cocker spaniel er problemet svært lite. Engelsk springer spaniel har noe HD, men det ligger på under ti prosent. Welsh springer spaniel har mer HD, men det er likevel ikke mer enn mellom ti og tjue prosent. For de tallmessig små rasene er det litt usikkert med statistikken, på grunn av få individer. Det er imidlertid HD på noen av disse rasene, og for eksempel på den store og «tunge» Clumber spaniel skal man være observant på problemet (se også link til avlstiltak) . Heldigvis får de aller fleste spaniels med diagnosen HD, resultatet «C – svak grad». Normalt vil disse hundene leve et helt liv uten hofteproblemer. Dersom det er forkalkninger i hofteleddet, eller hunden har en sterk grad av HD, kan dette føre til problemer med halting og nedsatt funksjonsevne, særlig når hunden blir eldre. Mange hunder lever likevel tilsynelatende uten problemer med sin HD.
9) Er det mye sykdom på spaniels?
De fleste vil vel hevde at spaniels er over middels når det gjelder grad av sunnhet og i forhold til de sykdommer som forekommer på hunder.
10) Hos Amerikansk Cocker Spaniel har jeg hørt om Cherry Eye. Har de andre spanielrasene noen slike spesifikke sykdommer som er spesielle for de enkelte raser?
Det finnes mange ulike sykdommer, og det viser seg at noen sykdommer forekommer hos en eller noen få hunderaser. Det er imidlertid ikke på noen av spanielrasene en rasespesifikk sykdom som er et hovedproblem.
11) Må engelske springer spaniel brukes til jakt?
Nei, det må den ikke. Det er derimot slik at de jegere som velger en spaniel oftest velger denne rasen. Det skyldes flere forhold, men en viktig årsak kan være at hundens størrelse gjør den godt tilpasset den norske biotopen.
12) Er cocker spaniel en jakthund?
Alle spaniels er støtende og apporterende hunder – også cocker spaniel.
13) Er det mye pelsstell på den Amerikanske Cocker Spaniel?
Amerikansk Cocker Spaniel er en pelsrik rase som krever daglig stell dersom hunden skal holdes i utstillingskondisjon. Som bruks – eller familiehund kan pelsstellet reduseres dersom den klippes/ trimmes ned.
14) Vi har små barn. Hvordan reagerer er de forskjellige spaniels på barn generelt?
Spaniels er kjent for sitt gode lynne og oppriktige vesen. Barn pleier å komme svært godt overens med spaniels, men alt er en tilvenningssak. Barna må læres å omgås hunder og forstå hundens signaler. Det gjelder for alle hunderaser.
15) Er Welsh Springer Spaniel mer «skarp» en andre spaniels?
Det er ikke påvist at Welsh springer spaniel er skarpere enn de andre spanielrasene.
16) Spanielrasene består av flere raser. Hvilke er dette?
Innenfor gruppen spaniels finnes 8 raser : Amerikansk Cocker Spaniel, Clumber Spaniel, Cocker Spaniel, Field Spaniel, Irsk Vannspaniel, Engelsk Springer Spaniel, Sussex Spaniel og Welsh Springer Spaniel. Les mer om de forskjellige rasene på NSK’s nettside, link til rasene.
17) Har cocker spaniel et dårlig gemytt?
Cocker spaniel er i utgangspunktet en glad og trivelig hund med et herlig gemytt. Det har i de siste tiår vært fokusert på problemer knyttet til temperament på Cocker spaniel. I dette ligger det at rasen, totalt sett, har en forøket forekomst av atferdsproblemer. Dette kan arte seg som aggresjon, vokteatferd og lignende. Arbeid med fokusering i forhold til dette, og arbeid gjennom avlstiltak for å minske problemet pågår fra Norsk Spaniel Klub’s side. Det er imidlertid viktig å huske at de aller fleste cockere ikke har atferdsproblemer. Link til forskningsprosjekter.
18) Er den røde cocker spanielen mer sint en de andre?
Det har vært kjent fra tidligere at det var høyere forekomst av temperamentsproblemer på de ensfargede cockerne (svart og rød) enn hos de flerfargede. Et prosjekt for et drøyt tiår tilbake i tid viste også høyere forekomst av disse vanskene hos avkom etter røde hanner. Etter dette ble det i en periode mer vanlig å blande ens- og flerfargede individer i avlen, nettopp for å bøte på problemet. Det er mer sannsynlig at temperamentsproblemene i dag er mer vanlig i noen slekter (linjer) enn i andre. Link til forskningsprosjekter.
19) Har hørt at alle tisper bør ha et valpekull fordi det er bra for hundens mentale psyke. Er dette sant? Må alle tisper virkelig ha et valpekull?
Dette er en myte som må avlives med en gang. En tispe lever like godt, både fysisk og psykisk, uten å ha kull og dette har ingen påvirkning på hundens mentale psyke. I hundeverden reguleres avlen gjennom seriøse oppdrettere som velger ut de beste tispene til å få valper med hannhunder de mener passer best sammen – med det mål for øye å produsere gode og sunne representanter for sin rase. Avl handler om forvaltning av rasene for kommende slekter.
20) Hva skal jeg se etter, og hva skal jeg spørre om når jeg skal kjøpe hund?
Det kommer helt an på hva du selv er interessert i og hva du vektlegger som viktige egenskaper hos en hund. Vårt beste råd er, når du har valgt rase, å kontakte flere oppdrettere og om mulig besøke disse. De fleste vil hjelpe deg å finne en valp i kullet som vil passe ditt behov. For valpekjøper er det også fornuftig å be om status på foreldredyrenes helse – noe som skal kunne dokumenters av oppdretter. Ved kjøp av valp bør det fremlegges veterinærattest på valpekullet.
21) Hvilken oppdretter skal jeg velge?
Her henviser klubben til oppdretterlisten . Denne listen er kun ment som et hjelpemiddel for valpekjøpere til å finne frem til oppdrettere og er ikke noen kvalitetssikring av den enkeltes oppdrett, annet enn at det er personer med en viss erfaring på sin rase og som jevnlig har hatt valpekull. NSK har ingen hannhundlister eller avsråd som godkjenner hunder eller kombinasjoner. NSK’s filosofi er baserert å å drive opplysende og anbefalende avlspolitikk, og ikke lage for mye byråkrati rundt det å være oppdretter. Du må selv ta stilling til hvor du vil gjøre avtale om kjøp av hund.
22) Ved valg av hund, burde vi kjøpe tispe eller hannhund?
Spaniels er som gruppe ansett å være milde hunder, men de må som alle andre raser få klare meldinger på hva som er rett og galt, uansett kjønn. Den generelle oppfatningen om at hannhunder er striere enn tisper er mindre tydelig hos spaniels. Noen oppdrettere vil faktisk hevde at hannhunder er å foretrekke mtp. dressur. En tispes løpetid påvirker dennes hormonbalanse og gjør den mindre skjerpet på dressurmomenter. Det legges ofte restriksjoner på tisper i løpetid ifm. forskjellige typer arrangementer. Hvilket valg en bør ta med tanke på kjønn bør diskuteres med den oppdretter dere kontakter.
23) Hva er den største forskjellen, bortsett fra størrelsen, på en Cocker spaniel og en Engelsk springer spaniel?
Da er det ingen annen stor forskjell. Disse var i sin tid samme rase og ble etter hvert skilt til to raser ved å selektere, på nettopp størrelse. En springer er høyere på bena og vil naturligvis kunne ha noe høyere tempo, noe som bla. jegere verdsetter. Cocker har vel ofte også mer pels og man må derfor regne med tid til pelstell etter en tur i skogen.