Nyheter

Viktig info i forbindelse med jaktprøver

01 Mar, 2018

Kategorier: Jakt, Nyheter, Nyheter
img

Et raskt blikk på terminlistene for årets jaktprøver viser at samtlige prøver mangler bl.a. informasjon om dommervalg. Det er derfor naturlig å minne spesielt om dette.

Et raskt blikk på terminlistene for årets jaktprøver viser at samtlige prøver mangler bl.a. informasjon om dommervalg. Det er derfor naturlig å minne spesielt om dette.

Om oppnevning av dommere sier regelverket:
«Arrangøren forespør og oppnevner dommere så snart prøven er terminfestet. Det skal kun benyttes dommere med autorisasjon for prøvetypen. På bevegelige prøver med flere delprøver, skal alle delprøver dømmes av samme dommer.
På endagsprøver (både terminfestede og bevegelige) kan det benyttes flere dommere på samme prøvenummer. I så fall skal eliteklassen alltid dømmes av den annonserte dommeren. Ved flere dommere skal klassene ikke deles; hele klassen skal dømmes av samme dommer.

Avtalen mellom dommer og arrangør skal gjøres skriftlig og så raskt som mulig etter kunngjøring av NKKs terminliste. Terminlisten skal oppdateres når avtale med dommer er på plass, seinest 1.april i prøveåret».

Man kan benytte flere dommere på samme prøve, men det settes enkelte grenser. Blant annet krever hensynet til ekvipasjer med ambisjoner om championat og «Årets jaktspaniel» forutsigbarhet angående dommervalget. Regelverket setter også større krav til formalitetene ved dommervalget. Man kan for eksempel ikke dele klassen, og ved bruk av flere dommere på samme prøvenummer, kreves det at eliteklassen bedømmes av den kunngjorte dommeren. Fristen for å kunngjøre prøvedommer i terminlista er satt til 1.april.

Oppsummert:

Terminlistene må oppdateres seinest 1.april med informasjon deltakerne trenger. Avdelingene disponerer egne koder i Dog Web som gjør dette mulig. Dette gjelder informasjon av typen:

Dommervalg
Eventuelt krav om sauebevis
Bevegelig eller terminfestet
Hva slags vilt, og evt. felling av vilt

 

På vegne av Jaktkomiteen

Knut Framstad

Siste nytt