Nyheter

Høring - innavlsgrad

22 Jan, 2022

Kategorier:
img

Vi ønsker din mening. Høringsfrist: 20 februar 2022.

I forbindelse med NKK sitt forslag til etiske retningslinjer på avl/innavlsgraden ønsker klubbens avls- og sunnhetsutvalg (ASU) å høre hva medlemmene mener.
Vi har derfor laget en enkel høring. Se vedlagte word-dokument.

Svaret sendes på mail til ASU leder Wenche Farstad; wenche@streamside.no