Nyheter

Årets mestvinnende spaniels på bruksprøver 2021

02 Jan, 2022

Kategorier:
img

I 2021 oppnådde flere hunder maks oppnåelige poeng i grenene agility og rallylydighet. Statuttene sier at det i samtlige grener skal kåres kun EN vinner. I agility regnes det derfor med eventuelle oppnådde resultater ut over de tre tellende og i rallylydighet teller poengene hunden har oppnådd på sine tre tellende resultater.

I rallylydighet var det fire hunder som oppnådde maks poeng. Vinner, for andre år på rad, har oppnådd 3 x 200 poeng som er maks i eliteklassen. På andre plass kom hundens mor to fattige poeng bak sin datter!

I agility var det tre hunder som alle hadde oppnådd max poengsum på sine tre første resultater. Vinneren hadde totalt ni resultater med maks poeng som er 180 og dette holdt til seier.

Gratulerer til alle vinnere og dere andre på listene. Vi ønsker lykke til videre!

Hvis dere savner noen på listene gjør vi oppmerksom på at eiere som konkurrerer og ønsker å stå på årets mestvinnende listene må selv sende inn sine resultater innen fristen og han/hun må også være medlem av NSK.

Frist for å komme med eventuelle rettelser til listene er 2 uker etter at listene er offentliggjort; fristen er 17. januar og sendes på mail til ellengw@online.no

Listen over årets mest allsidige spaniels 2021

Listen over årets mestvinnende innen de ulike bruksgrenene 2021