Krav om øyelysing for alle spanielrasene

Fra 1.4.2014 må begge foreldredyrene være øyenlyst de siste 12 måneder før parring om valpene skal kunne registreres i Norsk Kennel Klub. Dette gjelder alle spanielraser. Les hele informasjonen fra Norsk Kennel Klub her.