Innmelding i klubben

Bli medlem

Innmelding i Norsk Spaniel Klub kan gjøres via NKK’s medlemsregistrering på denne linkenWelsh-og-barn-redwelshcomp

Du kan også melde deg inn ved å sende en e-post til ronny.bekkevold@carlsenfritzoe.no
Oppgi navn, adresse, e-postadresse og rase.

Medlemskapet koster kr 290 pr år for hovedmedlemmer og kr 60,- pr år for familiemedlemmer (forutsetter at en i familien er hovedmedlem). Du må også være medlem i Norsk Kennel Klub (NKK)  som koster kr 190 pr. år, til sammen kr 480.

Kontigenten inkluderer bladet Våre Spaniels og Hundesport, som begge kommer ut 4 ganger i året.

Dersom du er medlem av Norsk Kennel Klub og ønsker å bli medlem av Norsk Spaniel Klub, kan du ordne det på web sidene til Norsk Kennel Klub.