Rasene

Norsk Spaniel Klub har ansvar for spanielrasene i gruppe 8.

Amerikansk Cocker Spaniel

Clumber Spaniel

Cocker Spaniel

Engelsk Springer Spaniel

Field Spaniel

Amerikansk vannspaniel

Sussex Spaniel

Welsh Springer Spaniel

Irsk Vannspaniel

Dette er de appropierte rasene.

Amerikansk- og Portugisisk Vannhund tilhører Norsk Kennel Klub. www.nkk.no

Wachtelhund var tidligere en rase tilhørende Norsk Spaniel Klub. Nå er imidlertid rasen organisert i egen raseklubb; Norsk Wachtelhundklubb.

NB! Andre raser med spaniel i navnet tilhører annen klubb, – sannsynligvis Norsk Miniatyrhund Klubb.