Tag Archives | høring

Foto Anne Mestvedt Olaussen

Har du innspill til nye statutter for mestvinnende brukshunder?

I forbindelse med at Hovedstyret (HS) trakk tilbake de nye statuttene for 2017 har HS opprettet en høringsgruppe som skal behandle forslag til endringer. Nå har medlemmene mulighet til å komme med sine forslag til endringer i de nye statuttene for kåringen av årets mestvinnende brukshunder. Hvordan ser du for deg at de nye reglementene […]

Read full story Comments { 0 }

NSK-medlemmer ønskes velkommen til facebookhøring om FCI-saken

Norsk Kennel Klubs tilknytning til den «internasjonale kennelklubben», FCI, har vært tema på Norsk Kennel Klubs Representanskapsmøte både i 2014 og 2015. Saken er fortsatt aktuell, og Norsk Kennel Klub har nå lagt ut omfattende informasjon om saken på NKKs nettsider som en del av forberedelsen til Norsk Kennel Klubs representantskapsmøte i november. Før RS-behandlingen i […]

Read full story Comments { 0 }
Birk Foto: Laila Bruun

Høring om demokratiske rettigheter og avdelingstilhørighet

Det er et vesentlig prinsipp at alle NSK-medlemmer får ivaretatt sine demokratiske rettigheter. Med demokratiske rettigheter mener vi å være valgbar og å ha stemmerett. Det er pr i dag bare to fylker som ikke har aktive NSK-avdelinger: Buskerud og Hedmark/Oppland. På bakgrunn av dette fremmet Hovedstyret forslag til NSKs Representantskap 2014 om endring klubbens […]

Read full story Comments { 0 }