Tag Archives | avlsretningslinjer

Birk Foto: Laila Bruun

Invitasjon til seminar om spanielhelse

Er du opptatt av at morgendagens spaniels skal være rasetypiske, sunne og friske? Da håper vi har at du har satt av lørdag 6. mai og kommer på Norsk Spaniel Klubs seminar hvor vi har satt RAS-dokumenter, NSKs Avlsretningslinjer og Helseundersøkelsen på dagsorden. RAS står for rasespesifikke avlsstrategier. På fjorårets representantskapsmøte framkom det et ønske […]

Read full story Comments { 1 }
Oppdretterliste150

Avlsretningslinjer

Norsk Spaniel Klubs representantskapsmøte vedtok nylig nye avlsretningslinjer som forplikter alle medlemmer. Norsk Kennel Klubbs etiske grunnregler, samt regler for avl og oppdrett, er det overordnede regelverk for alle hundeklubber tilknyttet NKK. Du finner avlsretningslinjene under Dokumenter. Avlsretningslinjene gjelder følgende raser: Amerikansk Vannspaniel Amerikansk Cocker Spaniel Clumber Spaniel Cocker Spaniel Engelsk Springer Spaniel Field Spaniel […]

Read full story Comments { 0 }

Avlsretningslinjene og oppføring på valpeformidlingen!

Nå er tema Avlsretningslinjene og oppføring på valpeformidlingen! Helgens Representantskapsmøte (RS) vedtok Avlsretningslinjer, Rutiner for håndheving av disse samt Nye kriterier for å ligge på NSKs Oppdretterliste. De nye avlsretningslinjene er en videreføring av de tidligere Avlsanbefalingene med noen presiseringer. Det er vesentlig både for RS og HS at avlsretningslinjene ikke skal begrense avlsbasen men […]

Read full story Comments { 0 }