Archive | Organisasjon RSS feed for this section

IMG_8644

Våre spaniels nr 1 2016

I disse dager trykkes Våre spaniels nr 1 2016, og medlemmer som har betalt kontingenten vil motta bladet i postkassen sin før påske. Betalingsfristen gikk ut 31. januar. Vi tar straks ut adresseliste for utsending av bladet. Alle som har betalt innen lørdag 5. mars vil motta bladet. NB! Betalingen må være registrert hos klubben denne […]

Read full story Comments { 0 }
Zelfas Arwen Foto Hilde Stenbakk

Bli medlem i klubben!

Et nytt år har akkurat startet, og Norsk Spaniel Klub vil gjerne ha nye medlemmer i klubben! I år arrangerer vi kurs, møter, spanieltreff, treninger, utstillinger, valpeshow, jaktprøver, blodsporprøver, rallylydighetsprøver og mye mer. Alle medlemmer får medlemsbladet vårt Våre spaniels, som inneholder nyttig informasjon, hyggelige artikler, reisebrev og flotte bilder. Som medlem i en hundeklubb blir du […]

Read full story Comments { 0 }
Birk Foto: Laila Bruun

Høring om demokratiske rettigheter og avdelingstilhørighet

Det er et vesentlig prinsipp at alle NSK-medlemmer får ivaretatt sine demokratiske rettigheter. Med demokratiske rettigheter mener vi å være valgbar og å ha stemmerett. Det er pr i dag bare to fylker som ikke har aktive NSK-avdelinger: Buskerud og Hedmark/Oppland. På bakgrunn av dette fremmet Hovedstyret forslag til NSKs Representantskap 2014 om endring klubbens […]

Read full story Comments { 0 }