Archive | Årets arrangør RSS feed for this section

image003-redwelshcomp

Program for RS-helgen

Hei alle sammen! Her kommer program for RS-helgen! FREDAG 31. MARS Kl. 19 – 21 Ledersamling. Her vil HS presentere forslag til ny web-løsning. Vi ber også om at avdelingene kommer med innspill til saker de ønsker drøftet i dette fora innen 15.mars. Forslag til saker sendes: leder@spaniels.org. Målgruppe for ledersamlingen er ledere og nestledere […]

Read full story Comments { 0 }
Birk Foto: Laila Bruun

Æres den som æres bør!

DEN GYLDNE SPANIEL Det er tid for å komme med forslag til hvem som skal tildeles Den Gyldne Spaniel i 2017. Den Gyldne Spaniel tildeles NSK-medlemmer som har gjort en særskilt innsats for Norsk Spaniel Klub. Alle medlemmer, avdelingsstyrer, ordenskomite og hovedstyret har forslagsrett. Forslag sendes ordenskomiteen@spaniels.org innen utgangen av februar. ÅRETS ARRANGØR er klubbens […]

Read full story Comments { 0 }