Har du innspill til nye statutter for mestvinnende brukshunder?

I forbindelse med at Hovedstyret (HS) trakk tilbake de nye statuttene for 2017 har HS opprettet en høringsgruppe som skal behandle forslag til endringer.

Nå har medlemmene mulighet til å komme med sine forslag til endringer i de nye statuttene for kåringen av årets mestvinnende brukshunder. Hvordan ser du for deg at de nye reglementene for lydighet (LP) (nytt fra 1.1.2017) og bruks NBF (nytt fra 1.1.2015) skal påvirke poengskalaen? Blir enkelte grener vektet for mye sammenlignet med andre grener? Vi ønsker dine forslag!

Statuttene som blir brukt for 2017 ligger på klubbens hjemmeside

Se også: Poengskala for beregning av årets brukshund.

Høringsgruppen ønsker at poengskalaen skal gjenspeile bredden og allsidigheten som ligger i de fantastiske spanielrasene vi har, så vi håper på mange forslag!

Forslag kan sendes direkte til høringsgruppen på e-post: statutt2017@spaniels.org

Fristen for innsending av forslag til høringsgruppen er 1. oktober 2017.

Høringsgruppen vil gjennomgå forslagene som kommer inn, og nye statutter vil oversendes HS etter fristen har utløpt.

Illustrasjonsfoto: Anne Mestvedt Olaussen

, , , , , , , ,