PM til Hovedutstillingen

I dette innlegget finner du informasjon til deltakere på Norsk Spaniel Klubs Hovedutstilling 2017. Vi gjør oppmerksom på at samme PM gjelder for begge utstillingsdagene.

Utstillingen arrangeres innendørs begge dager, i Skienshallen.

PM Hovedutstillingen 2017

Velkommen til hyggelige spanieldager!

Det nederste illustrasjonsbildet er tatt av Hans Arne Paulsen, HAP Photo

, , , , ,